Je nám potěšením oznámit stabilní release PrusaSliceru verze 2.7.2. Zatímco pracujeme na další hlavní verzi PrusaSliceru, připravili jsme pro vás tuhle menší, která obsahuje spousty vylepšení na základě vašich nedávných ohlasů.

Stáhnout PrusaSlicer 2.7.2

Vícemateriálové kreslení – vylepšení přesnosti

Jedním z velkých vylepšení v téhle aktualizaci je nová segmentace více materiálů. V PrusaSliceru Voronoi diagramy používá už několik funkcí – například proměnlivá šířka extruze s použitím Arachne, multi-materiálová segmentace, vyplňování mezer, a tenké stěny. Používáme implementaci Voronoi diagramů z knihovny Boost protože je jak rychlá, tak numericky stabilní.

Voronoi diagramy (zdroj obrázku)

Bohužel se občas, byť vzácně, stane, že pro některé vstupní polygony vyprodukuje nepoužitelný Voronoi diagram (graf není rovinný, chybí vertexy, atp.) a to by mohlo způsobit rozlití vrstev při segmentaci více materiálů, artefakty na vnějším obvodu u Arachne nebo dokonce pád aplikace.

Ve verzi 2.5.0 jsme tedy přidali několik mechanismů pro detekci nepoužitelných Voronoi diagramů, a manipulací se vstupem jsme mohli zajistit, že Voronoi diagram bude použitelný. Tyto mechanismy byly původně implementovány pouze pro Arachne a byly silně svázané s jejími datovými strukturami. V tomto releasu jsme je zobecnili, aby je bylo možné použít kdekoli v PrusaSliceru.Tahle změna sama o sobě vyřešila spoustu problémů s rozlitými vrstvami při segmentaci více materiálů a také jeden pád při generování tenkých stěn. Taky jsme od základu reimplementovali velkou část funkce malování více materiálů, a to, spolu s výše uvedenými změnami, by mělo vyřešit všechny problémy s rozlitými vrstvami při segmentaci více materiálů.

Řízeno komunitou: vylepšení změny barvy (M600)

Dřív v PrusaSliceru k umístění změny barvy (M600) docházelo hned po dokončení předchozí vrstvy. Výchozí implementace funkce změny barvy ve skoro všech firmwarech vrací trysku na přesně stejnou pozici jako před zahájením změny barvy. To pak vede k tomu, že na výtisku zustává malá kapka nově zavedeného filamentu. Naše komunita, a obzvlášť pak @Nohus, ale přišla s řešením: Zařadit změnu barvy až za přechod na další vrstvu a novou pozici. To se ukázalo jako mnohem jednodušší a univerzálnější, než měnit implementaci M600 na straně firmwaru. Děkujeme Nohus za jejich implementaci a taky všem, kteří se podíleli na testování téhle změny.

Chytřejší řízení pohybu trysky 

Spirálové změny vrstev z verze 2.7.1 jsme nahradili daleko propracovanějším náběhovým profilem. Spirálové změny vrstev sice pomáhaly redukovat tvorbu vláken, ale někdy také způsobovaly barevné skvrny a artefakty. Nový, propracovanější profil náběhu stringing také dobře redukuje a zároveň eliminuje nevýhody spirálovitých pohybů.

Spirálovitý pohyb při přechodu vrstev v PrusaSliceru 2.7.1 zanechával na výtisku kapky filamentu

Při vzestupném přesunu trysky u změny vrstev se tisková hlava pohybuje jak po osách X a Y, tak ose Z. Pokud je tato trasa dostatečně dlouhá, dostane se tisková hlava na požadovanou výšku ještě předtím, než celý přesun skončí. To znamená, že motor osy Z musí zpomalit aby zastavil, zatímco motory os X a Y jsou stále v pohybu. Plánovače pohybu ve firmwarech 3D tiskáren, jako je například Marlin a podobné, mají bohužel určité limitace kvůli kterým pak toto zpomalení pohybu osy Z může vést k sice menšímu, ale zbytečnému zpomalení pohybu zbylých os.

Tento problém se občas dá vyřešit plynulejším vzestupným pohybem, a nová verze PrusaSliceru umí tuhle malou optimalizaci aplikovat automaticky (tam, kde je potřeba). Tím ještě lépe předchází tvorbě vláken a může dokonce o něco málo zrychlit celý tisk.

SLA – funkce material overrides

Pro tisk na SLA tiskárnách jsme přidali funkci Material Overrides. Tahle nová funkce kopíruje flexibilitu slicování pro FDM tisk a umožňuje přepsat některé vybrané položky v nastavení tisku nebo tiskárny v sekci nastavení materiálu. V nastavení materiálu je pak nová stránka parametrů, která vám umožní zkontrolovat parametry, které by měly být přepsány, a případně změnit jejich hodnoty.

Rozloučení s Perlem

PrusaSlicer má kořeny v projektu Slic3r a ten byl původně napsán ve skriptovacím jazyce Perl. V průběhu let jsme už přepsali téměř celý kód. Nejprve jádro slicování, pak uživatelské rozhraní. A teď jsme do C++ přepsali i všechny zbývající unit testy, které stále ještě závisely na Perlu. Sbohem, Perle. Nebudeš nám chybět.

Další změny

Vyřešili jsme taky celou řadu nahlášených bugů, a zlepšili tak uživatelské prostředí a spolehlivost softwaru. Mezi ty nejzásadnější vyřešené bugy patří například řešení problémů s uspořádáním objektů na tiskovém plátu, včetně oprav zarovnání a občasného chybného umístění čistící věže. Řešili jsme taky několik much v uživatelském rozhraní, například problémy, které se vyskytly při nastavení měřítka objektu na velmi vysoké hodnoty nebo při navigaci v dropdownech pomocí šipek na klávesnici. Doufáme, že se vám vylepšení v PrusaSliceru 2.7.2 budou líbit a těšíme se na vaše ohlasy. Dál se budeme soustředit primárně na práci na dalším velkém releasu PrusaSliceru (2.8/3.0) ale v mezičase taky nejspíš vydáme i další menší aktualizaci.