Z przyjemnością ogłaszamy wydanie stabilnej wersji PrusaSlicera 2.7.2. Podczas gdy pracujemy nad kolejną główną wersją PrusaSlicera, przygotowaliśmy to mniejsze wydanie, zawierające wiele ulepszeń opartych na ostatnich opiniach.

Pobierz PrusaSlicer 2.7.2

Malowanie multi-material – zwiększona precyzja

Jednym ze znaczących ulepszeń w tej aktualizacji jest nowa segmentacja wielomateriałowa. W PrusaSlicerze używamy diagramów Woronoja jako części kilku funkcji, takich jak zmienna szerokość ekstruzji przy użyciu Arachne, segmentacja wielomateriałowa, wypełnianie luk i cienkie ściany. Używamy implementacji diagramu Woronoja z biblioteki Boost, ponieważ jest ona zarówno szybka, jak i stabilna obliczeniowo.

Diagramy Woronoja (źródło)

Niestety, w rzadkich przypadkach algorytm tworzy nieprawidłowy diagram Woronoja dla niektórych wielokątów wejściowych (wykres nie jest płaski, brakuje wierzchołków itp.), co może powodować rozlane warstwy z segmentacją wielomateriałową, artefakty na zewnętrznych obrysach z Arachne lub nawet awarie aplikacji.

W wersji 2.5.0 zaimplementowaliśmy kilka mechanizmów wykrywania nieprawidłowego diagramu Woronoja, a poprzez manipulowanie danymi wejściowymi mogliśmy zapewnić, że diagram Woronoja będzie prawidłowy. Mechanizmy te zostały pierwotnie zaimplementowane tylko dla Arachne i były mocno powiązane ze strukturami danych Arachne. W tym wydaniu uogólniliśmy te mechanizmy, aby mogły być używane w dowolnym miejscu w PrusaSlicerze. Samo to rozwiązało wiele problemów z rozlaną warstwą przy segmentacji wielomateriałowej, a także jedną awarię podczas generowania cienkich ścian.

Zaimplementowaliśmy również od nowa znaczną część malowania wielomateriałowego, co wraz z powyższymi zmianami powinno rozwiązać wszystkie problemy z rozlanymi warstwami dla segmentacji wielomateriałowej.

Ulepszenie zmiany kolorów (M600) – poprawka od społeczności

Wcześniej PrusaSlicer umieszczał zmianę koloru (M600) zaraz po zakończeniu poprzedniej warstwy. Domyślna implementacja zmiany koloru w prawie wszystkich firmware zwraca dyszę do dokładnie tej samej pozycji, co przed rozpoczęciem zmiany koloru. W wyniku tego zachowania, niewielka kropla filamentu z nowo załadowanym kolorem przyklejała się do wydruku.

Nasza społeczność, w szczególności @Nohus, wymyśliła rozwiązanie polegające na wywołaniu zmiany koloru po przejściu do następnej warstwy i pozycji, co okazało się znacznie łatwiejszym i bardziej uniwersalnym rozwiązaniem niż zmiana implementacji M600 po stronie firmware. Dziękujemy Nohus’owi za implementację i wszystkim, którzy wzięli udział w testowaniu jego zmiany.

Ruch jałowy po rampie: płynniej i bardziej wydajnie

Zastąpiliśmy spiralne zmiany warstw wprowadzone w wersji 2.7.1 bardziej wyrafinowanym profilem ruchu po rampie. Podczas gdy spiralne zmiany warstw pomagały ograniczyć efekt nitkowania, czasami powodowały powstawanie kolorowych plam i artefaktów. Dzięki nowemu i udoskonalonemu profilowi rampingu nitki są wciąż ograniczane, lecz bez wad ruchów spiralnych.

Wyciekanie filamentu spowodowane zmianą warstwy z ruchem spiralnym w PrusaSlicerze 2.7.1

Podczas ruchu jałowego po rampie głowica porusza się zarówno w płaszczyźnie XY, jak i Z. Jeśli przesuw jest wystarczająco długi, głowica osiągnie żądane podniesienie przed zakończeniem przesuwu. Oznacza to, że silnik Z musi zwolnić, aby się zatrzymać, podczas gdy silniki X i Y nadal się poruszają. Ze względu na ograniczenia planowania ruchu w firmware drukarek, takich jak Marlin i inne, to spowolnienie osi Z może prowadzić do niepotrzebnego spowolnienia ruchu w płaszczyźnie XY.

Problem ten można czasem złagodzić, wygładzając ruchy po rampie. PrusaSlicer teraz automatycznie stosuje tę drobną optymalizację, gdy ma to zastosowanie. Pomaga to zapobiegać powstawaniu nitek i może nawet nieznacznie poprawić czas drukowania.

Nadpisania SLA

Wprowadziliśmy nadpisania parametrów materiałów dla druku SLA. Ta nowa funkcja, odzwierciedlająca elastyczność cięcia FDM, pozwala na nadpisanie wybranych opcji konfiguracji z ustawień drukowania lub drukarki w ustawieniach materiału. W ustawieniach materiału dostępna jest nowa strona parametrów, która umożliwia sprawdzenie parametrów, które zostaną zastąpione i ponowne zdefiniowanie ich wartości.

Pożegnanie z Perlem

PrusaSlicer wywodzi się z projektu Slic3r, który pierwotnie został napisany w języku Perl. Przez lata przepisaliśmy prawie cały kod. Najpierw rdzeń cięcia, a następnie interfejs użytkownika. Teraz przepisaliśmy wszystkie pozostałe testy jednostkowe nadal zależne od Perla do C++. Żegnaj, Perlu. Nie będziemy za tobą tęsknić.

Inne zmiany

Zajęliśmy się długą listą zgłoszeń błędów, a wprowadzone poprawki poprawiły komfort użytkowania i niezawodność oprogramowania. Kluczowe poprawki obejmują rozwiązanie problemów z układaniem obiektów na stole roboczym, w tym poprawki wyrównania i sporadyczne nieprawidłowe umieszczenie wieży czyszczącej. Zajęliśmy się również usterkami interfejsu użytkownika, takimi jak te napotykane podczas ustawiania skali obiektu na bardzo wysokie wartości lub poruszania się po rozwijanych menu za pomocą strzałek na klawiaturze.

Mamy nadzieję, że spodobają Ci się ulepszenia wprowadzone w PrusaSlicer 2.7.2 i czekamy na Twoją opinię. Podczas gdy skupiamy nasze wysiłki na większej wersji PrusaSlicer (2.8/3.0), prawdopodobnie w międzyczasie wydamy kolejną mniejszą aktualizację.