V červnu minulého roku jsme vám představili naše plány v oblasti udržitelnosti a zeptali se i na vaši zpětnou vazbu, za kterou děkujeme. Po necelém roce pro Vás máme další informace o našem pokroku, tentokrát ve formě reportu udržitelnosti.

Jaká byla zpětná vazba od vás?

Z průzkumu jako nejdůležitější vykrystalizovala tato tři témata:

 1. Pomozte nám s recyklací nepovedených výtisků či zbytku filamentů. (31,7 % odpovědí)
 2. Začněte nabízet filament s cívkou bez čel. (15,9 % odpovědí)
 3. Dělejte větší osvětu v tom, jak tisknout smysluplné věci. (6,8 % odpovědí)

V reportu najdete, jak jsme se tato témata rozhodli řešit.

Cílem reportu není tvrdit, že ve všech oblastech udržitelnosti excelujeme a vše co děláme je správně. Místo toho jsme chtěli ukázat, kde se nyní v jednotlivých oblastech nacházíme, co se nám daří a kde jsme teprve na začátku. Příprava samotného reportu byla i skvělým interním cvičením pro nás. Shrnuli jsme tak všechno, co už děláme, a zároveň zjistili, kde nám třeba chybí data nebo co všechno jsme doposud neřešili.

Co si představit pod tématem firemní udržitelnosti?

Téma se nejčastěji komunikuje pod zkratkou ESG:

 • E: Environment tj. ekologické dopady firmy
 • S: Social tj. sociální aspekty podnikání
 • G: Governance tj. řízení firmy
E
S
G
Klimatická změna Vlastní pracovníci Řízení firmy
Omezování znečišťování Pracovníci v hodnotovém řetězci Kontrola rizik
Vodní zdroje Komunity Etické jednání
Cirkulární ekonomika Spotřebitelé a koncoví uživatelé
Biodiverzita a ekosystémy

Toto jsou tři pilíře naší strategie a vybrané informace z našeho prvního reportu udržitelnosti:

Lepší svět skrz 3D tisk: Prostřednictvím technologie 3D tisku hledáme způsoby jak řešit environmentální a společenské problémy současnosti.

 

 • Spolu s firmami hledáme způsoby, jak 3D tisk může přispět k jejich ekologičtějšímu a efektivnějšímu provozu. Příklady využití 3D tisku ve firmách prezentujeme pravidelně v našich Prusa stories.

Životní prostředí: Snažíme se minimalizovat dopad naší činnosti na životní prostředí. Hledáme způsoby, jak uvádět na trh ekologičtější produkty a služby, a jak optimalizovat naši výrobu.

 • Nechali jsme si spočítat uhlíkovou stopu firmy či LCA (life cycle assessment) pro vybrané filamenty a tiskárnu MK3S+, abychom zjistili, kde máme největší dopad.

 • Začali jsme vyrábět recyklované verze PLA a PETG Prusamentů z našeho vlastního odpadu a představili jsme Prusament Refill (PLA and PETG) s možností využívat stále stejnou cívku.

 • Snažíme se zlepšit hospodaření s vodou a el. energií, a snižovat produkci odpadu. Z důvodu rozšíření a lokalizace výroby nám o 7 % vzrostla spotřeba energie. Spotřeba vody klesla o 2,5 % a produkce odpadu zůstala téměř stejná, evidujeme nárůst o 0,6 %.

 • Řešíme ekologičtější balení a dopravu našich produktů. Např. obal naší nejprodávanější tiskárny MK3S+ jsme během jednoho roku zmenšili o 7%.

Férové jednání: Chceme mít spravedlivě nastavené vztahy se všemi, díky kterým můžeme úspěšně podnikat.

 • Neustále zlepšujeme bezpečné pracovní prostředí pro naše kolegy. Provedli jsme např. ergonomický audit nebo zavedli monitorovací systém pro zaměstnance pracující o samotě.

 • Nabízíme kvalitní a snadno opravitelné výrobky, více se dozvíte v našem prvním Prusa Product Passport. Dlouhodobě se nám daří snižovat % reklamovaných produktů.

 • S našimi největšími dodavateli jsme začali řešit sociální a environmentální aspekty jejich výroby.
 • Snažíme se o transparentní komunikaci v oblasti udržitelnosti, přestali jsme např. označovat PLA jako biodegradabilní materiál.

 

Detailnější info najdete v našem reportu udržitelnosti. Pokud budete mít po přečtení jakékoliv otázky, nápady či doporučení, dejte nám, prosím, vědět na: [email protected]