W ostatnim roku po raz pierwszy opublikowaliśmy nasze plany dotyczące zrównoważonego rozwoju. Poprosiliśmy również o opinie naszą społeczność i odpowiedź pojawiła się błyskawicznie – dziękujemy za to! Po upływie roku podchodzimy do podsumowania, aby poinformować Cię o poczynionych przez nas postępach, ale tym razem przedstawiamy je w formie raportu zrównoważonego rozwoju (zwanego również raportem niefinansowym lub ESG). Raport jest dostępny w języku angielskim.

Jaka była opinia społeczności?

Z badań trzy kwestie są postrzegane jako najważniejsze:

 1. Pomoc w recyklingu bezużytecznych wydruków i resztek filamentu (31,7% odpowiedzi)
 2. Rozpoczęcie oferowania filamentu na szpulach bez boków (15,9% odpowiedzi)
 3. Podnoszenie świadomości na temat drukowania sensownych przedmiotów (6,8% odpowiedzi)

W raporcie znajdziesz informacje o tym, jak próbowaliśmy rozwiązać te problemy.

Celem raportu nie jest stwierdzenie, że wyróżniamy się w każdym aspekcie zrównoważonego rozwoju i że wszystko, co robimy, jest najlepsze. Naszym celem jest pokazanie punktu, w którym obecnie się znajdujemy, w czym jesteśmy dobrzy, a w czym stawiamy dopiero pierwsze kroki. Samo przygotowanie raportu było dla nas dobrym ćwiczeniem: podsumowaliśmy wszystko, co robimy i dowiedzieliśmy się, gdzie nie mamy np. danych lub czym jeszcze nie zaczęliśmy się zajmować.

Co oznacza zrównoważony rozwój firmy?

Temat ten jest najczęściej przedstawiany za pomocą skrótu ESG:

 • E: Environment – środowisko, np. wpływ firmy na środowisko
 • S: Social – społeczne, np. społeczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • G: Governance – zarządzanie (firmą)
E
S
G
Zmiana klimatu Pracownicy firmy Zarządzanie firmą
Ograniczanie zanieczyszczeń Pracownicy w łańcuchu wartości Zarządzanie ryzykiem
Źródła wody Społeczności Etyczne zachowanie
Gospodarka o obiegu zamkniętym Konsumenci i użytkownicy końcowi
Bioróżnorodność i ekosystemy

Oto trzy filary naszej strategii zrównoważonego rozwoju i wybrane punkty z naszego raportu zrównoważonego rozwoju:

Lepszy świat dzięki drukowi 3D: staramy się wykorzystać druk 3D do rozwiązywania współczesnych problemów społecznych i środowiskowych.

 • Uruchomiliśmy oficjalne profile firm na Printables.com, umożliwiając firmom publikowanie swoich modeli 3D, takich jak części zamienne przedłużające czas eksploatacji ich produktów. Prowadzimy również szybkie konkursy o zrównoważonej tematyce, na przykład szybkie naprawy.

 

 • Wspólnie z firmami korzystającymi z naszych drukarek 3D pracujemy nad sposobami zwiększenia efektywności i zrównoważonego rozwoju ich działalności.

Środowisko: staramy się minimalizować wpływ naszej działalności na środowisko. Szukamy sposobów na wprowadzenie bardziej zrównoważonych produktów i usług oraz optymalizację naszej produkcji.

 • Obliczyliśmy ślad węglowy naszej firmy i LCA dla niektórych naszych filamentów i drukarki MK3S+, aby dowiedzieć się, jakie zmiany będą miały największy wpływ.

 • Rozpoczęliśmy produkcję Prusamentu z recyklingu: PLA oraz PETG, wykonanych z odpadów z naszej produkcji. Zaczęliśmy również oferować Prusament Refill (PLA oraz PETG), umożliwiając wielokrotne używanie tej samej szpuli.

 • Staramy się zmniejszyć zużycie wody i energii oraz ilość wytwarzanych odpadów. Ze względu na ekspansję i lokalizację produkcji, nasze zużycie energii wzrosło o 7%. Zużycie wody spadło o 2,5%, a produkcja odpadów pozostała prawie taka sama, ze wzrostem o 0,6%.

 

 • Pracujemy nad bardziej ekologicznym pakowaniem i transportem naszych produktów. Na przykład w ciągu roku zmniejszyliśmy ilość materiału opakowaniowego naszej najlepiej sprzedającej się drukarki MK3S+ o 7%.

Uczciwe relacje: chcemy mieć uczciwe relacje z każdym, kto pomaga nam z powodzeniem prowadzić naszą działalność.

 • Stale poprawiamy bezpieczeństwo i komfort pracy naszych kolegów. Przeprowadziliśmy na przykład audyt ergonomiczny czy wprowadziliśmy system monitorowania pracowników pracujących samodzielnie.

 • Oferujemy produkty wysokiej jakości i łatwe w naprawie, a więcej na ten temat znajdziesz w naszym pierwszym Paszporcie Produktowym Prusa. W dłuższej perspektywie udało nam się zmniejszyć odsetek roszczeń gwarancyjnych.

 • Wraz z naszymi największymi dostawcami zaczęliśmy zajmować się społecznymi i środowiskowymi aspektami ich produkcji.
 • Staramy się być transparentni, gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju. Na przykład przestaliśmy oznaczać PLA jako materiał biodegradowalny.

 

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju. Jeśli masz jakieś pytania, pomysły lub rekomendacje, daj nam znać na [email protected].