V prosinci jsme představili recyklovaný Prusament PLA, který si rychle získal velkou oblibu, proto nám dalo smysl pokračovat v naší práci, abychom mohli představit PETG Recycled. Dneska ho pouštíme do prodeje a chceme se podělit s detaily nejen o materiálu, ale také o výrobním procesu, udržitelnosti a dopadu na životní prostředí.

Lis na plechovky si můžete stáhnout zde.

Prusament PETG Recycled nabízíme opět na dvoukilogramových cívkách, za stejnou cenu jako Prusament PLA Recycled, tedy 1199 Kč / 2 kg. Jedná se o filament vytvořený z odpadu vzniklého při výrobě PETG Prusamentu (ale nikoliv z nepovedených výtisků). Dostanete tedy 100 % čistý Prusament. Barva Prusamentu PETG Recycled je závislá vždy na barvě odpadu, ze kterého je Prusament vyroben. Z toho důvodu dostanete pokaždé jinou, unikátní barvu.

Prusament PETG Recycled vydáváme ve chvíli, kdy jsme si nechali vypočítat data týkající jeho dopadu na životní prostředí (LCA neboli Life Cycle Assessment). Ten jsme nechali spočítat i pro PLA a PETG Prusamenty (a jejich recyklované sourozence), a totéž plánujeme udělat i pro další naše produkty.

Co je to LCA?

LCA (Life Cycle Assessment) je komplexní nástroj, který posuzuje environmentální dopady určitého produktu v rozsahu celého životního cyklu. Je uznávaný po celém světě. Metoda LCA počítá zátěž způsobenou lidskou činností v rozsahu od těžby surovin, přes dopravu a další zpracování, v našem případě až po zabalení filamentu do krabice. Výsledkem metody pak není pouze jedno číslo, ale poměrně komplexní soubor dopadů v různých oblastech životního prostředí.

Mezi zkoumané složky patří například, acidifikace (SO2 eq), eutrofizace (PO43- eq), skleníkové plyny (např. CO2, metan, N2O) atd. Jednotlivé kategorie si můžete nastudovat například v tomto článku, ale pro představu si zde uvedeme množství vyprodukovaného CO2 pro naše filamenty. To se souhrnně uvádí v kilogramech CO2 ekvivalentního pro každý proces v rámci životního cyklu produktu. Výsledkem pro daný produkt je pak součet kilogramů CO2 ekvivalentního uvolněného ve všech jednotlivých stádiích životního cyklu produktu. Tento výsledek se pak často označuje jako uhlíková stopa produktu.

Uhlíková stopa našich filamentů

LCA jsme si nechali spočítat pro Prusamenty PLA, PETG, a jejich recyklované varianty. Snažili jsme se být co nejpřesnější a nejpoctivější, a proto jsme si nechali podrobně spočítat všechny články výrobního řetězce ve všech kategoriích LCA. Ve výsledcích je zahrnuta výroba samotné cívky, ale také kompletní doprava, spotřebovaná voda na filamentové lince, spotřeba energie na lisování čel cívky a drcení Prusamentu (u recyklovaných verzí).

A jaké jsou výsledky? Srovnejme si třeba emise CO2 u nového Prusamentu PETG Recycled a klasického Prusamentu PETG. Z měření vychází najevo, že s 1 kg klasického Prusamentu PETG se do ovzduší uvolní 5,85 kg CO2, zatímco na 1 kg Prusamentu PETG Recycled připadá emise 2,55 kg CO2 díky vynechání dopravy a produkce nového granulátu. Při výrobě Prusamentu PETG Recycled se tak sníží emise CO2 o 3,3 kg, tedy zhruba o 56 % oproti Prusamentu PETG.

Co se týká Prusamentu PLA Recycled, tak zde se nám podařilo snížit emise CO2 o téměř 57 %, z 5,76 kg na 2,47 kg.

Studii LCA zpracovala Ing. Marie Tichá, která je uznávanou odbornicí v tomto oboru. Metodu LCA se zabývá od r. 1993. Je členkou TNK 106 při UNMZ a řadu let zastupovala ČR při mezinárodních jednáních ISO/TC 207/SC 5, kde se podílela se na přípravě norem ISO 14040 a 14044 (LCA).

Proč je pro nás LCA důležité?

Díky LCA víme, jaké množství emisí a energie se uvolňuje v jednotlivých článcích celého řetězce. Tímto způsobem přehledně vidíme, na kterou část (výroba granulátu, doprava, balení apod.) je třeba se zaměřit a zapracovat na zlepšení. Dopad je patrný u recyklovaných Prusamentů, kde odpadá tvorba primární suroviny (těžba ropy, pěstování kukuřice), výroba granulátu a doprava surovin k nám do firmy.

Co bude dál?

Během následujících týdnů se chystáme připravit detailní LCA přehled otestovaných produktů, který bude ke stažení na našem e-shopu. LCA vnímáme jako užitečný nástroj k určení potřebných kroků při výrobě našich produktů. Myslíme si, že dává smysl přemýšlet nad ekologickými dopady našeho počínání. Dnes se už často bere LCA a udržitelnost obecně jako zásadní (a samozřejmá) věc a my chceme jít v tomto směru příkladem. Už pracujeme na výpočtu LCA našich tiskáren a máme v plánu celou řadu dalších kroků, které povedou k ekologičtější formě naší práce. Je však potřeba se začít aktivně podílet na řešení problému. Máte-li nějaké nápady, podněty, jak zlepšit svět, pochlubte se s nimi! Existuje celá řada věcí, které v tuto chvíli nemusíme vidět a budeme rádi, když nám pomůžete i vy jako komunita.

Tisku zdar!

Pro účely této studie byl vybrán počítačový model SimaPro 9.3.0.2. Jedná se o LCA software, využívaný pro výpočet inventarizační analýzy (LCI) a výsledků indikátorů kategorií dopadů (LCIA). Software byl vyvinut PRé Sustainability, což je ochranná obchodní známka © PRé Consultants B.V., Amersfoort, The Netherlands. Podrobnější informace viz www.simapro.com