Nasz Prusament PLA Recycled wypuszczony w grudniu zeszłego roku okazał się strzałem w dziesiątkę, więc kontynuacja pracy nad materiałem tego typu była logicznym posunięciem – przedstawiamy więc PETG Recycled! Ruszamy ze sprzedażą dzisiaj i chcemy podzielić się szczegółami dotyczącymi nie tylko samego materiału, ale również naszego procesu produkcji, zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko. Uniwersalny zgniatacz do puszek pokazany na powyższej ilustracji możesz pobrać tutaj. Prusament PETG Recycled jest nawijany na szpule o wadze netto 2 kg (4,4 lbs), a sprzedajemy go w tej samej cenie, co Prusament PLA Recycled54,44 USD / 46,99 EUR (z VAT) za szpulę. Filament jest wytwarzany wyłącznie z odpadu generowanego podczas procesu produkcji naszego Prusament PETG i nie są używane do niego np. nieudane wydruki. Dlatego otrzymujesz 100% czysty Prusament. Kolor Prusamentu PETG Recycled rożni się między partiami, ponieważ zależy od koloru odpadu, z którego powstał. Dzięki temu otrzymasz unikalny kolor za każdym razem, gdy zamawiasz szpulę Prusamentu z recyklingu. Warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii: wypuściliśmy Prusament PETG Recycled po otrzymaniu wyników Life Cycle Assessment (LCA – w języku polskim „Środowiskowa ocena cyklu życia”). Została ona przeliczona dla naszych Prusamentów PLA i PETG (i ich odpowiedników z recyklingu). Planujemy również obliczenia dla większej gamy naszych produktów.

Czym jest LCA?

LCA (Life Cycle Assessment) jest jedynym złożonym narzędziem do oceny wpływu na środowisko danego produktu w ciągu jego całego cyklu życia. Jest jednocześnie jedynym narzędziem respektowanym na całym świecie. Metoda LCA oblicza wpływ człowieka na środowisko zaczynając od wydobywania (zbierania) surowców, przez transport do pakowania filamentu do pudełka (w naszym przypadku). Efektem użycia tej metody jest nie tylko liczba, ale również kompleksowy zbiór efektów wpływu na różne części środowiska. Wśród branych pod uwagę parametrów znajduje się m.in. zakwaszenie (SO2 eq), eutrofizacja (PO43- eq), gazy cieplarniane (np. CO2, metan, N2O), itp. Jeśli kwestia ta interesuje Cię bardziej, podsyłamy obszerny artykuł na temat LCA, jednak dla pozostałych osób mamy uproszczony przykład: nasze filamenty i ilość CO2 produkowanego podczas ich wytwarzania. Wynikiem dla wybranego produktu będzie suma kilogramów CO2 równoważnie wyemitowanych podczas wszystkich faz cyklu życia. Jest to często określane jako „ślad węglowy” produktu.

Ślad węglowy naszych filamentów

Obliczyliśmy LCA dla Prusamentu PLA, PETG i ich odpowiedników z recyklingu. Staraliśmy się zachować najwyższą możliwą precyzję i skrupulatność, dlatego mamy obliczenia dla wszystkich kategorii LCA. Na wyniki składa się nie tylko sam proces wytwarzania, ale również wszystko, co związane z transportem, zużyciem wody, energii, produkcją części metodą wtryskiwania, po rozdrabnianie Prusamentu (dla wersji z recyklingu). Jakie wyniki otrzymaliśmy? Porównajmy emisję CO2 dla nowego Prusamentu PETG Recycled i czystego Prusamentu PETG. Wyniki pokazują 5,85 kg CO2 dla każego kilograma czystego Prusamentu PETG i tylko 2,55 kg CO2 dla Prusamentu PETG z recyklingu, dzięki wyeliminowaniu transportu i produkcji nowego granulatu. Wiemy dzięki temu, że produkcja jednej szpuli Prusamentu PETG Recycled powoduje emisję o 3,3 kg (56%) mniej CO2 w porównaniu do czystego Prusamentu PETG. Przy Prusamencie PLA Recycled udało nam się obniżyć emisję CO2 o 57%, z 5,76 kg do 2,47 kg. Analiza LCA została przeprowadzona przez inż. Marie Tichá, wysoko cenioną specjalistkę w tej dziedzinie. Zajmuje się ona LCA od 1993 roku, jest członkinią TNK 106 przy UNMZ (Urząd Normalizacji Technicznej) i reprezentowała Republikę Czeską na międzynarodowych konferencjach ISO/TC 207/SC 5, gdzie brała udział w powstawaniu norm (LCA) ISO 14040 oraz 14044

Dlaczego LCA jest dla nas tak ważna?

Dzięki LCA wiemy, jak dużo energii zużywamy i ile substancji emitujemy do środowiska dla każdej fazy cyklu życia produktu. W ten sposób możemy skupić się na poszczególnych etapach (produkcja granulatu, pakowanie, transport itd.) i pracować nad udoskonaleniem tych obszarów. Efekt jest widoczny gołym okiem na przykładzie Prusamentów z recyklingu, gdzie pomijając produkcję głównego składnika (wydobywanie ropy, zbiory kukurydzy), produkcji granulatu i transportu od dostawcy do naszej firmy.

Co dalej?

W kolejnych tygodniach przygotujemy szczegółowe analizy LCA dla testowanych produktów, które udostępnimy do pobrania za darmo z naszego sklepu internetowego. Uważamy LCA za potężne narzędzie pomagające udoskonalać odpowiednie składowe procesów wytwarzania naszych produktów. Naszym wspólnym celem powinno być obniżenie wpływu na środowisko. W dzisiejszych czasach analizy LCA i zrównoważony rozwój są uważane za niezwykle ważne, a my chcemy dawać dobry przykład. Pracujemy już nad obliczeniami LCA dla naszych drukarek 3D i planujemy kolejne kroki na drodze do zmniejszenia wpływu na środowisko. Nie zależy to tylko od nas – każdy może przyłączyć się do tej sprawy. Jeśli masz jakiekolwiek pomysły czy sugestie, nie wahaj się nimi podzielić z nami. Udanego drukowania!

Do tego studium został wykorzystany model SimaPro 9.3.0.2. Jest to oprogramowanie LCA używane do analizy zbioru wejść i wyjść w cyklu życia produktu (LCI) i wskaźników kategorii oddziaływania (LCIA). Oprogramowanie zostało opracowane przez PRé Sustainability i jest zastrzeżonym znakiem towarowym © PRé Consultants B.V., Amersfoort, Niderlandy. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.simapro.com