S radostí oznamujeme, rozšíření portfolia našich in-house vyráběných filamentů Prusament o další typ materiálu. Kromě známých PLA, PETG a ASA nyní nabízíme i nový materiál s názvem PC Blend (polykarbonát). Tento materiál je ideální pro pevnější a odolnější 3D výtisky.


Polykarbonáty jsou skupinou plastů, které jsou známé pro jejich pevnost, mechanickou odolnost, houževnatost a teplotní odolnost. Běžně se používají pro výrobu CD, ochranných brýlí či automobilových světlometů.

Složením čistý polykarbonát je skoro až nepoužitelný materiál pro 3D tisk. Velmi špatně drží na tiskové podložce a kvůli vysoké tepelné roztažnosti se při chladnutí deformuje a praská. Věnovali jsme mnoho úsilí vývoji a experimentování. Do polykarbonátu jsme přidali další příměsi, které usnadní tisk, zlepší adhezi s tiskovou podložkou, omezí deformování a praskání při současném zachování výborných mechanických vlastností polykarbonátu. Výsledkem je náš nový Prusament PC Blend.

 

Specifikace filamentu Prusament PC Blend

Než začneme hlouběji zkoumat vlastnosti Prusamentu PC Blend, měli bychom zdůraznit, že tento materiál je vhodný především pro pokročilé uživatele. Pokud s 3D tiskem teprve začínáte, měli byste určitě začít s materiálem PLA. Polykarbonát je náročnější pro tisk, a proto není vhodný pro začínajícího tiskaře. PC Blend doporučujeme zkušeným 3D tiskařům, kteří hledají  pro své funkční, mechanicky a teplotně namáhané součástky pevný a odolný materiál. 

 

 

Výhody
Vysoká teplotní odolnost až do 113 °C (pro srovnání PLA se začíná deformovat při teplotě okolo 55 °C)
Výborná mechanická odolnost – velmi pevný a tuhý materiál
Odolný proti nárazům
Houževnatý a ohebný i za nízkých teplot
Velmi dobrá rozměrová stálost v porovnání s jinými polykarbonáty na nezakrytované tiskárně
Dobrá odolnost proti tečení při mechanickém namáhání
Neobsahuje styren
Dobrá přilnavost k tiskové podložce
Vylepšené tiskové vlastnosti oproti běžným polykarbonátům – při tisku se méně kroutí a jen velmi výjimečně se objevují praskliny ve vrstvách
Není třeba před tiskem vysoušet (je minimálně hygroskopický)
Dobré elektrické izolační vlastnosti

 

Nevýhody
Náchylný ke kroucení při tisku větších modelů
Vysoké tiskové teploty podložky i trysky
Vyšší cena
Mírný zápach během tisku
 Nutnost přípravy tiskové podložky / separační vrstva

 

Nabízené barvy a cena

Vzhledem k tomu, že se jedná o technický materiál pro výrobu prototypů a mechanických dílů a při typických aplikacích jde primárně o funkčnost a nikoliv vzhled, je nabídka barev v porovnání s PLA užší. PC Blend nabízíme v barvě: černé (Jet Black), šedé (Urban Grey) a přírodní bílé (Natural). Jako u všech Prusament filamentů i zde nabízíme materiál s vysokou přesností výroby (tolerance do +- 0,03 mm) a s perfektním návinem. Filament je dostupný na standardních 1kg cívkách za cenu 1 399 Kč.

 

Tiskové podložky a jejich příprava

PC Blend je možné tisknout na texturovaný i hladký tiskový plát za předpokladu, že podložku lehce potřete lepicí tyčinkou (například KORES). Lepicí tyčinku nyní dáváme zdarma ke každému Prusamentu PC Blend. Při tisku bez lepidla, které slouží jako vrstva pro oddělení výtisku od podložky, hrozí poškození tiskového plátu. Dbejte tedy na správnou přípravu tiskového povrchu. Přestože naše dokumentace uvádí, že na texturovaný tiskový plát není nutné nanášet lepidlo, PC Blend je výjimkou. Při tisku se všemi ostatními materiály (PLA, PETG, ASA, Flex a další) lepidlo nepoužívejte!

Pro omytí zbytků lepidla použijte dostatečné množství isopropylalkoholu a setřete ho papírovým ubrouskem. Především u texturovaného plátu se vyhněte umývání vodou. V takovém případě hrozí rezavění plátu a tím jeho nenávratné poškození.

Tiskárny umožňující tisk z PC Blend

Výhodou materiálu Prusament PC Blend je relativně snadný tisk (v porovnání s jinými polykarbonáty) a nenáročný na požadavky tiskárny. Doporučená teplota vyhřívané tiskové podložky je 110 ± 10 °C a teplota trysky 275 ± 10 °C. Díky tomu tisk zvládne každá naše tiskárna od modelu Original Prusa i3 MK2S přes Original Prusa i3 MK3/S až po poslední model Original Prusa MINI. Pro tisk větších objektů je vhodné zvolit tiskárnu Original Prusa i3 MK3S a vyhřívat podložku na horní teplotní hranici 115 °C. Pro menší modely ve většině případů postačí vyhřívání podložky na 100 °C. To odpovídá tiskárně Original Prusa MINI.

Materiál nepatří mezi abrazivní. V tomto ohledu je srovnatelný s PLA a PETG. Lze tedy používat běžnou mosaznou trysku, kterou standardně naleznete na většině 3D FFF tiskárnách, stejně jako je tomu u všech našich FFF tiskáren.

TIP: Jak přidat náš odladěný tiskový profil pro filament Prusament PC Blend? Ujistěte se, že máte nainstalovaný PrusaSlicer verze 2.2.0 a vyšší. Poté vyberte: Konfigurace -> Průvodce nastavením -> Filamenty -> PC -> zaškrtněte profil Prusament PC Blend a stiskněte tlačítko dokončit. Nyní již mezi filamenty najdete nově i Prusament PC Blend.

Tipy na úspěšný tisk

Modely doporučujeme vždy umístit do středu podložky, kde bude model nejvíce a rovnoměrně vyhříván. Stejně jako u ASA či ABS je doporučené kolem modelu používat kruhový skirt, který zamezí proudění vzduchu a zajistí mikroklima okolo modelu. Stejně tak dobře funguje i brim pro eliminaci odlepování rohů modelu. Zakrytování tiskárny není pro menší modely nezbytné. Pro větší modely zakrytování zvyšuje okolní teplotu s čímž roste úspěšnost tisku.

Obecně je nutné mít na paměti, že materiál není vhodný pro tisk velkých modelů přes celou tiskovou plochu. Vždy však záleží na tvaru modelu. Kruhové modely se tisknou snáze, než modely s hranami v půdoryse. Významný vliv na kroucení má i počet perimetrů a množství výplně. Čím více materiálu je uvnitř modelu, tím vzniká větší pnutí a model má tendence se více zvedat od podložky. Proto vždy u větších dílů zvažte, zda je netisknete se zbytečně mnoha perimtery.

V ojedinělých případech se na tiskárně můžete setkat s chybovou hláškou “Bed thermal runaway”, kdy tiskárna nedokáže udržet či dosáhnout požadované teploty podložky. Příčinou je nejčastěji kombinace nízké okolní teploty pod 18 °C, průvan a tiskový ventilátor nastavený na 20 %.

Jak snížit deformování modelu při tisku z PC Blend (shrnutí v bodech)

  • zvýšit teplotu vyhřívané podložky
  • brim šíře alespoň 4 mm
  • kruhový skirt výšky modelu
  • zmenšit počet perimetrů a snížit množství výplně
  • umístit model do středu podložky
  • tisknout menší objekty
  • eliminovat proudění okolního chladného vzduchu
  • vyvarovat se tištění v chladném prostředí
  • zakrytovat tiskárnu

Ukázkové příklady použití PC Blend

Fan shroud
(teplotní odolnost)
Zásobník baterií
(teplotní odolnost, dobré izolační vlastnosti)
Pant
(mechanická odolnost)
Páčka vodovodního kohoutku
(mechanická odolnost)
Granulační linka
(mechanická odolnost a odolnost proti tečení)
Lineární vedení s ložiskem
(mechanická odolnost)

 

Tisku zdar!