Dnešní rychle se měnící svět klade stále větší důraz na inovace. Přestože přicházet s dobrým nápadem nemusí být tak obtížné, hlavním problémem často bývá jeho rychlé zavedení do praxe. V tomto ohledu představuje 3D tisk ten pravý nástroj na efektivní řešení takových situací. Například strojírenská společnost Seco Tools úspěšně využila 3D tiskárny Original Prusa při řešení zakázky pro automobilku Škoda Auto a dokázala dosáhnout téměř nepředstavitelného – zkrátit dobu od vytvoření prototypu po jeho zavedení do výroby na pouhé dva měsíce!

Společnost Škoda Auto, člen VW Group,, je jedním z nejvýznamnějších průmyslových zaměstnavatelů v České republice. Škoda Auto se v posledních letech zaměřuje na inovace a optimalizaci svých výrobních procesů, což je klíčem k úspěchu ve vysoce konkurenčním prostředí automobilovém průmyslu. V tomto případě se Škoda Auto obrátila na Petra Zemana, obchodního zástupce společnosti Seco Tools, aby pomohla s optimalizací obráběcího nástroje pro výrobu konkrétního dílu převodovky, který byl identifikován jako tzn. „úzké hrdlo“ ve výrobním procesu: Výroba tohoto dílu vyžadovala použití tří různých ISO nástrojů a trvala téměř 51 sekund (a to je v automotive hodně).

Škoda tedy hledala řešení, jak zkrátit čas obrábění a zvýšit výrobní kapacitu. Technický specialista Seco Tools, Milan Kudrnáč navrhl inovativní řešení – kombinovaný obráběcí nástroj, který by byl schopen provést všechny potřebné operace. Klíčovou roli zde sehrála 3D tiskárna Original Prusa MK3S+, kterou Seco použilo k vytvoření 1:1 fyzických modelů nových nástrojů během několika hodin.

Úspora času i nákladů, lepší komunikace

Následně byly během pouhých čtyř dnů tyto modely připraveny a prezentovány Škodě. Příprava a testování nového nástroje trvalo další dva týdny, což umožnilo jeho zavedení do pravidelného provozu zhruba do osmi týdnů od začátku projektu.

Výsledkem bylo snížení doby obrábění na 40,2 sekundy, což představuje úsporu 10,7 sekundy (více než 20 % původního cyklového času operace). Toto inovativní řešení přineslo společnosti Škoda Auto úsporu více než 10 000 EUR na nákladech za jediný rok.

Starý a nový nástroj. Rozdíl 10 000 eur! Zdroj: Seco Tools

3D tisku velmi výrazně ušetřil čas a náklady konstruktérům. Standardní prototypovací proces totiž trvá týdny: S 3D tiskárnou si může konstruktér svůj návrh vytisknout, prohlédnout ze všech úhlů – a dál na něm pracovat, případně jej rovnou poslat do výroby a na další testování. Možnost držet návrh fyzicky v ruce je oproti digitálnímu modelu nedocenitelná. Právě s prvním vytištěným prototypem byly odhaleny nedostatky, které z digitálního náhledu nebyly patrné. A to by se konstruktér standardně dozvěděl třeba až po vyrobení prototypu v hodnotě stovek až tisíců eur.

Zrychlil se i proces schvalování a komunikace mezi Seco Tools a Škoda Auto – prezentovat pár dní po zadání model 1:1 je vždy lepší, než přijít s výkresem a vizí.

Efektivnější provoz a lepší spolupráce

Díky tomuto projektu se Škoda Auto raduje ze snížení přímých ročních nákladů na nástroje o 10 650 €! Kromě toho přinesl nový specializovaný nástroj další úspory: Jeho cena je nižší než cena původních tří ISO nástrojů. Největším přínosem tohoto řešení bylo odstranění „úzkého hrdla“ ve výrobním procesu, což zlepšilo celkový tok výroby a významně snížilo čas čekání druhého vřetena CNC obráběcího centra před provedením následných operací na daném obrobku. Kratší doba zpracování také snižovala spotřebu tlakového vzduchu pro ochlazování a odvádění třísek ze zóny řezu.

Díky této pozitivní zkušenosti plánuje společnost využívat tento přístup i v budoucích projektech. Toto řešení bylo úspěšné také v interní inovační soutěži, což přispělo k jeho implementaci v dalších závodech koncernu VW.

Ing. Ivan Slimák, PhD., výkonný ředitel výrobního závodu Škoda Auto ve Vrchlabí, hodnotí projekt velmi pozitivně, zejména s důrazem na efektivní spolupráci mezi Škoda Auto a Seco Tools – a to nejen v úsporách nákladů. V jeho očích je největším přínosem využití příležitosti ke sdílení zkušeností, stejně jako profesní i osobní růst zainteresovaných pracovníků. „Je velmi důležité ukázat, že český průmysl dokáže v oblasti nových technologií držet krok se světem, a že má schopné lidi, kteří mohou tyto aktivity dále úspěšně rozvíjet,“ uvedl.

Na příkladu Seco Tool je vidět, jaké výhody může poskytnout nasazení 3D tisku – a to byl teprve první projekt!

Jak by mohl 3D tisk pomoci vaší firmě?

Web: secotools.com