Rádi byste navštívili výstavu archeologických předmětů, kde se můžete dotknout realistických exponátů? Český egyptologický ústav spolu s Karlovou univerzitou připravil výstavu Mezi Prahou a Káhirou, která připomíná významné výročí 100 let Českého egyptologického ústavu. Na výstavě hraje svou roli i 3D tisk na tiskárnách Original Prusa i3 MK3S a Original Prusa SL1.

Výstava provádí všemi etapami československé a později českého archeologického působení na egyptském území. Návštěvníci se podívají hlavně na nálezy z rozsáhlého archeologického okrsku Abusir nedaleko Gízy, kde čeští archeologové dosahují významných úspěchů.

Všechny artefakty, které se na egyptském území vykopou, musí podle egyptského nařízení zůstat na území země a nesmí se vyvážet mimo území Egypta. Archeologové čerstvě vykopané nálezy důkladně dokumentují, protože dokumentace je to jediné, co si do své země odvezou. Vedle fotografií a kreseb při tom využívají i moderní digitalizační prostředky, jako je 3D skenování celých hrobek nebo jednotlivých předmětů.

Do výstavy jsou zařazeny 3D výtisky nálezů českých egyptologů. Jejich originální předloha byla naskenována za pomoci 3D skeneru a vytisknuté modely dobře slouží jako věrné reprodukce. Vytištěné předměty v expozici představují interaktivní prvek, kterého je možné se dotýkat, což by u reálných nálezů nebylo samozřejmě myslitelné.

Například replika lidské lebky vytištěná z filamentu Prusament Vanilla White je naprosto zaměnitelná s originálem a působí jako autenticky věrná replika, na které je patrný každý záhyb kosti a anatomické rysy. Další výtisky představují reprodukce kamenných nádob, původně z materiálu metagabro, travertinu nebo vápence. Vedle oválného předmětu představujícího pivní džbán je umístěný k porovnání sádrový odlitek. Největší a nejrozměrnější objekt znázorňuje podstavec sochy. Originál je dřevěný a výtisk se skládá ze 7 kusů následně slepených dohromady.

Všechny předměty v expozici jsou vytištěné ve spolupráci s firmou Prusa Research na tiskárně Original Prusa I3 MK3S, pro tisk drobných detailních nádobek pak byla využita tiskárna Original Prusa SL1.