Šestnáctého srpna 2019 jsme v Prusa Research spustili více než tisícovku našich 3D tiskáren naráz a vytvořili jsme tak nový Guinnessův světový rekord pro největší počet současně operujících 3D tiskáren. Rekord oficiálně potvrdil zástupce Guinnessových světových rekordů. Zajímá vás, jak to všechno probíhalo?

Opravdu hodně tiskáren

Jak určitě mnozí víte, v Prusa Research máme „tiskovou farmu“. Je to dlouhá hala, ve které až 550 tiskáren Original Prusa nonstop vyrábí díly pro další 3D tiskárny. Pro nás je tato metoda výhodnější než například vstřikolisová výroba, protože takto tiskárny nejen neustále testujeme, ale můžeme jednoduše součástky vylepšovat. Nasazení nového designu do výroby je totiž prakticky okamžité. Díky tomu mohou zákazníci dostávat své tiskárny vždy v té nejaktuálnější podobě.

V celé budově se ale kromě „farmových“ tiskáren vyskytují tiskárny další. A není jich málo. Téměř v každé kanceláři, v každém malém skladu, v každém volném koutě… všude je aspoň jedna 3D tiskárna. Ano, dokonce i v kanceláři u účetních, nákupčích, zkrátka všude. Nedávno jsme všechny tiskárny spočítali a celkový počet se zastavil poblíž kouzelné tisícovky. A s tím přišel i jeden trochu bláznivý nápad.

V první řadě je všudypřítomnost 3D tiskáren dokonalou ukázkou toho, že se z 3D tisku stala skutečně univerzální technologie. Nezáleží na tom, jestli vás zajímá malosériová výroba, prototyping, nebo zkrátka chcete tisknout pro zábavu – u nás ve firmě je od všeho trochu. A jak to bylo dál?

Za ten zbytek nejspíš může nějaký nevinný vtípek. Josef pravděpodobně prohlásil něco ve stylu: „Tisíc tiskáren v jedné budově… to je nejspíš rekord, ne?“ A pak už to šlo nějak automaticky.

Hmm, rekord? Momentíček…

A čirou náhodou jsme akorát dokončili renovaci prostorné haly v přízemí naší firmy, kam se mají v nejbližších dnech nastěhovat nové linky pro výrobu našeho filamentu – tedy Prusamentu. Všechno to do sebe zázračně zapadlo.

Jak se boří rekord

Neměli jsme moc času – nové linky na výrobu filamentu už byly objednané, takže jsme museli postupovat rychle. Nakontaktovali jsme agenturu Guinnessovy světové rekordy a domluvili se na datu uskutečnění pokusu: 16. srpna 2019.

A tak jsme 14. srpna, poprvé po dvou letech kontinuálního provozu, celou tiskovou farmu kompletně vypnuli a následně jsme odnosili všech 550 tiskáren odnést do přízemí. Pak začala další fáze – shromáždění 3D tiskáren ze všech kanceláří. Všechny stroje dostaly svůj štítek a byly strategicky rozmístěny tak, aby k nim byl co nejlepší přístup. Znamenalo to, že jsme museli využít skutečně skoro každý centimetr čtvereční – a ani to nestačilo. Do haly jsme museli nanosit desítky stolů, na které jsme umístili další tiskárny.

Další tým začal mezitím zapojovat jednotlivé 3D tiskárny do prodlužovaček, které vedly až do zadní části místnosti k masivní elektrické rozvodně. Celkem jsme upotřebili víc než 330 prodlužovacích kabelů a rozdvojek.

Jakmile bylo všechno zapojené a připravené k zapnutí, nastala fáze testování.

Rozhodli jsme se, že budeme tisknout jednoduchý šestiúhelník. Existuje pro to hned několik důvodů: je to populární vzor výplně 3D výtisků (tedy „infill“), navíc hexagony často používáme na krabicích, manuálech a další materiálech. V neposlední řadě jsme cílili na poměrně krátkou dobu tisku – důvod byl prostý: tiskli jsme z PETG (většina tiskáren má zrnité tiskové pláty) a oněch 1100 tiskáren tedy muselo vyhřát tiskovou plochu na 90 °C. Výsledný efekt byl ten, že se v místnosti zvedla teplota o 10 °C během deseti minut. Při pokusu o zlomení rekordu muselo být v místnosti přítomno 33 operátorů, 22 nezávislých dozorčích, 2 rozhodčí a zástupce agentury Guinness World Records. Plus se přidalo nespočet novinářů. Nechtěli jsme tím pádem takové množství lidí držet v místnosti, kde se teploty rychle vyhouply přes 30 stupňů Celsia, po dobu delší než je nezbytně nutné. Mimochodem, celková energie spotřebovaná na zlomení rekordu byla 127 kWh, přičemž špičkový odběr byl až 124 kW.

Výzva a pravidla

Existující rekord držela kalifornská firma Airwolf3D se 159 současně operujícími tiskárnami. Použít vyšší počet 3D tiskáren samo o sobě nestačilo – abychom mohli existující rekord oficiálně pokořit, museli jsme splnit řadu dalších předpisů.

Všechny naše 3D tiskárny musely být umístěny v jedné jediné místnosti a všechny se musely rozběhnout během pětiminutového okna. Jakmile pětiminutový odpočet doběhl, nikdo už nesměl s tiskárnami manipulovat – tudíž pokud by se například odlepila první vrstva, nebyla už možnost tisk restartovat. Na vše dohlíželo 22 nezávislých dozorčích, kteří měli na starost zajistit, že vše je v souladu s pravidly. Každý z dozorčích dohlížel na 50 strojů, a jakmile tisk doběhl, posbírali výtisky a odnesli je k rozhodčím, kde proběhla kontrola kvality a finální součet.

Museli jsme být perfektně synchronizovaní, aby vše proběhlo hladce. 14. a 15. srpna jsme proto provedli řadu pokusných tisků, při kterých naši farmoví operátoři ladili jednotlivé tiskárny pro dosažení co nejlepších výsledků.

Všechno šlo hladce, úspěšné testovací výtisky přibývaly. Všechno do sebe zapadlo a tiskárny byly ve čtvrtek večer připravené k překonání rekordu. Když konečně poslední operátoři opustili halu a zhasla se světla, zůstal celý prostor osvětlen přízračným namodralým světlem tisícovky LCD.

Lámeme rekord

Ráno 16. srpna jsme měli pocit, že všechno běží skoro automaticky. Do firmy přijeli nezávislí dozorčí, rozhodčí, zástupce Guinnessových světových rekordů i nespočet novinářů. Dozorčí dostali kompletní instruktáž týkající se jejich úkolů. Naši tiskoví operátoři se připravili na svá místa a zástupce Guinnessových světových rekordů, obklopený novináři, začal odpočet. Během vyhrazených pěti minut se nám bez problémů podařilo nastartovat všechny tisky a dokonce ještě nám nějaký čas zbyl. Pak už nezbývalo než čekat. Teplota v místnosti letěla rychle nahoru, ale nezdálo se, že by to někomu vadilo. Všichni se plně soustředili na probíhající tisk. Objeví se nějaký nečekaný problém?

O patnáct minut později jsme oslavovali první dílčí úspěch: všechny tiskárny, kromě jedné jediné, dokončily tisk zcela bez problémů. Pak začalo sbírání, kontrolování a počítání výtisků. Finální skóre? Jeden tisk nedoběhl, dva výtisky zapomněli dozorčí sebrat, a jeden z dozorčích přinesl 51 výtisků, přičemž oficiální možný limit byl 50 – jeden výtisk tudíž byl prohlášen za neplatný. Celkově jsme se tedy oficiálně dostali na 1096 výtisků/3D tiskáren, které byly uznané za platné. Celkově tedy téměř sedminásobek původního rekordu.

A proč jsme to vlastně všechno dělali? Protože jsme přesvědčeni o tom, že 3D tisk je skvělý obor, který si zaslouží pozornost. Láká totiž jak profesionály, tak nadšence – bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání nebo pracovního oboru. V současné době je práce s 3D tiskárnami už opravdu jednoduchá a prakticky všichni naši zaměstnanci něco pravidelně tisknou, a opravdu tu nepracuje jen parta tiskařských geeků.

Obrovský dík patří všem, kteří se účastnili našeho úspěšného pokusu o pokoření světového rekordu! I když to byla obrovská spousta práce, nakonec jsme si to všichni skutečně užili. A koneckonců, zábava k 3D tisku také neodmyslitelně patří.

Vytištěné šestiúhelníky budou brzy použity na výrobu mozaiky, která bude k vidění ve vstupní hale naší firmy v Holešovicích.