S radostí oznamujeme, že opět rozšiřujeme nabídku našich Prusamentů, tentokrát o 6 barev netradičního materiálu PVB. Ten je díky možnosti jednoduchého vyhlazení v isopropylalkoholu (IPA) ideální zejména k tisku designových modelů. Pojďme si představit, co vše Prusament PVB umí.

Specifikace

Materiál má podobné mechanické i tiskové vlastnosti jako PLA, ale díky průsvitnosti a možnosti snadného vyhlazení v IPA je optimální zejména k tvorbě vizuálních modelů, například netradičních váz, šperků, světel a dalších designových prvků. Zcela ideální se jeví modely, u kterých je potřeba využít průsvitnosti filamentu. Zde je dobré využít různých tiskových nastavení, například tloušťky vrstvy, počtu perimetrů a množství výplně. Doporučujeme tisk s módem spirálové vázy za použití trysky s větším průměrem.
PVB se nehodí k tisku technických modelů. Jeho prostorová stálost sice předčí většinu filamentů a houževnatostí i odolností v tahu se blíží materiálům, jako je například CPE (a křehčí PETG), ale teplotní odolností a soudržností vrstev se podobá spíš PLA.

Pros
Tiskové vlastnosti podobné PLA
Průsvitnost (průhlednost) filamentu
Ideální pro designové prvky, vázy, lustry apod.
Chemické vyhlazení pomocí IPA
Skvělá přilnavost k podložce
Dobrá houževnatost (srovnatelná s CPE)
Dobrá odolnost v tahu (podobná PETG)
Malá smrštivost (ještě nižší než u PLA)
Možnost použití 0.8mm trysky

 

Cons
Nízká soudržnost vrstev (o chlup horší než u PLA)
Nízká teplotní odolnost
Hygroskopický filament (pohlcuje vlhkost)
Vyšší cena

Nabízené barvy a cena

Aktuálně nabízíme 6 barev: Prusa Orange Transparent, Bright Green Transparent, Dark Blue Transparent, Light Yellow Transparent, Natural Transparent a Smoky Black Transparent. Filamenty vyrábíme po 500 g baleních za cenu 599 Kč (vč. DPH). Vedle toho nabízíme za stejnou cenu také balení obsahující 25 g vzorky všech šesti barev, abyste si mohli ověřit, která je pro vás nejlepší. Pro tyto potřeby jsme také na prusaprinters.org nahráli testovací modely, se kterými si můžete PVB snadno otestovat.

Na snadný tisk ze vzorků PVB doporučujeme tento jednoduchý držák filamentů (Sample Holder), který lze složit ze dvou tištěných dílů a prázdné špulky od prusamentu.

Tisk s našimi novými tryskami

Společně s PVB vydáváme také 0.8mm trysky! Ty si můžete objednat na našem eshopu za 199 Kč (vč. DPH). Jejich prodej spouštíme společně s PVB úmyslně: Díky větším tryskám je možné vytisknout modely z PVB snadno a rychle jako spirálovou vázu, a zároveň vyhladit s IPA tak, aby byly téměř průhledné, a přitom nebyly příliš křehké.

Chemické vyhlazení PVB

Než začneme, připomeňme si zásady bezpečnosti. Ačkoliv je IPA méně toxický než jiné látky (aceton, chloroform, dichlormethan apod.), stále se jedná o organické rozpouštědlo. Pracujte v dobře větraném prostředí a při manipulaci používejte rukavice, případně další ochranné pomůcky (brýle, respirátor). Použitý IPA nevylévejte do odpadu! IPA můžete pochopitelně používat k vyhlazení PVB opakovaně, ale pokud usoudíte, že vzniklá lázeň už není použitelná, rozhodně ji nevylévejte do odpadu. S IPA je potřeba nakládat jako s nebezpečnou látkou a odnést jej např. do sběrného dvora.
Zcela zásadní výhoda PVB spočívá ve vyhlazování, kterému budeme věnovat velkou část tohoto článku. Na rozdíl od ostatních materiálů se dá PVB rozpustit v IPA, který je snadno dostupný a bezpečnější než jiná rozpouštědla používaná u různých materiálů. Vyhlazení PVB se dá snadno provést v domácích podmínkách, pokud dodržíte výše zmíněné zásady bezpečnosti. Pojďme si představit základní metody vyhlazování povrchu PVB:

 1. Použití vyhlazovací stanice (Polymaker Polysher)
  Automatická vyhlazovací stanice je bezpochyby tou nejsnadnější a nejrychlejší variantou tvorby hladkého povrchu PVB. Model stačí vložit dovnitř na 35-40 minut a po vyndání nechat cca 2 hodiny usušit. Nevýhoda spočívá ve vysoké ceně stanice.
 2. Ponoření do IPA na delší čas
  Prostým máčením modelu v lázni IPA lze dosáhnout perfektního souvislého vyhlazení povrchu. Má to však několik nevýhod: Výtisk obvykle plave na hladině (v závislosti na použité výplni), po vyhlazení je mazlavý (nesnadná manipulace), má tendenci se deformovat a trvá dlouho, než uschne. Proces spočívá v ponoření modelu do lázně IPA na 15-30 minut a jeho následném sušení. Kompletní usušení (a ztvrdnutí) zpravidla trvá několik dnů, podle toho, jak dlouho byl model ponořený do IPA.
 3. Ponoření do IPA na krátký čas
  I podstatně kratším máčením se dá dosáhnout dobrého vyhlazení povrchu. Nevýhody jsou podobné jako u delší expozice, ale oproti předchozí metodě nedochází k měknutí vnitřku modelu. Výtisk se ponoří cca na 30 vteřin do lázně IPA a nechá se 15 minut uschnout. Proces je potřeba zopakovat alespoň 5x pro dosažení dostatečného vyhlazení.
 4. Vyhlazení za pomoci výparů IPA
  Vyhlazování za pomoci výparů rozpouštědel jsme představili v našem starším článku.. Výhodou je nízká spotřeba IPA a relativně snadná manipulace s modelem i rozpouštědlem. Je však potřeba myslet na to, že vyhlazení nemusí být rovnoměrné (pokud nezajistíte cirkulaci vzduchu uvnitř komory) a zpravidla trvá dlouho (desítky minut až jednotky hodin). Postup je celkem jednoduchý: Na dno komory nalijte trochu IPA, model na vyvýšené kovové platformě vložte dovnitř a čekejte. Model je potřeba pravidelně sledovat, aby se vám neroztekly detailní části. Pro zajištění lepších výsledků se vyplatí udržovat vyhlazovací komoru v teple a zajistit cirkulaci vzduchu uvnitř boxu.
  Pro vyhlazení malých modelů se dá vytvořit improvizovaná komora z kuchyňského nádobí a 3D tištěné pomůcky: Na dno sklenice (ideálně válcové) se vloží ubrousek namočený v IPA a zafixuje se kruhovou mřížkou vytisknutou z flexibilního filamentu. Takto připravená sklenice (otočená dnem vzhůru) slouží jako víko nádoby, dno tvoří talíř naplněný vodou s kovovým podstavcem uprostřed. Na kovový podstavec se vloží model z PVB, zakryje se sklenicí s nasáklým ubrouskem a nechá se po 2-3 hodiny vyhlazovat. Po dvou hodinách dojde k téměř úplnému odstranění vlásků a postupnému vyhlazování povrchu.
 5. Postřik IPA přímo na model
  Postřik povrchu modelu je ve své podstatě stejná metoda, kterou vyhlazuje povrch výtisku Polymaker Polysher. Spotřeba IPA je relativně nízká, ale při nesprávném provedení (aplikaci příliš velkého či malého množství IPA) nemusí být vyhlazení rovnoměrné. Aplikaci IPA a následné sušení (cca 10 minut) je potřeba opakovat alespoň 5x (dle potřeby).
 6. Aplikace IPA štětcem
  Pokud nemáte vyhlazovací komoru, rozprašovač, ani velké množství IPA na ponoření celého modelu, můžete povrch modelu vyhladit štětcem. Tato metoda má však tři nevýhody: aplikace trvá většinou dlouho, štětec za sebou může zanechávat stopy tahu, při nesprávné aplikaci z něj navíc mohou vypadávat štětiny a zůstávat přilepené na povrchu modelu. Modely natřené štětcem nechte uschnout alespoň 30 minut, poté dle potřeby opakujte.

Ukázka průhlednosti, které můžete dosáhnout s Prusament PVB Natural

Tipy a triky pro úspěšné vyhlazení

 • Pro vyhlazení používejte alespoň 70% IPA. Více naředěné roztoky nemusí dostatečně fungovat.
 • Vyhlazované modely pokládejte na nepřilnavou podložku (alobal, kovová deska apod.). Jiné materiály se mohou přilepit a zůstat na povrchu modelu (např. papír).
 • Při dlouhém sušení model pravidelně otáčejte, ať uschne rovnoměrně. V některých případech (například model duté polokoule) může spodní strana zůstat neodvětraná, dlouho měkká a zdeformovat se.
 • Příliš rychlé či příliš pomalé sušení (nevětraný model) může způsobit tvorbu bublin uvnitř výtisku. Nejlépe se modely suší při pokojové teplotě za průběžného otáčení.
 • Příliš dlouhá expozice vede k deformaci stěn, ztrátě detailu a příliš dlouhému schnutí (např. týden).
 • PVB naleptané IPA by nemělo přijít do kontaktu s vodou. Vyčkejte alespoň 3 dny, než model opláchnete. Na naleptaném PVB nechává voda bílé stopy, v některých případech může dokonce narušit vnitřní strukturu modelu. Stejným způsobem mohou zbytky rozpuštěného PVB zanechávat bílé stopy na povrchu nádoby, v níž byl model vyhlazen.

Udržujte filament v suchu

PBV je silně náchylný na navlhnutí. Filament po tisku vracejte do uzavíratelného sáčku se silica gelem nebo ho před tiskem vysušte. Optimální jsou 4 hodiny při 60°C.

Ukázkové modely

Stínítko na lustr
(Průsvitnost filamentu)
Váza
(Skleněný vzhled po vyhlazení v IPA)
Maska
(Možné designové aplikace)
Miniatury
(Vyhlazené IPA modely s vysokou mírou detailu)
Vyhlazený okrasný model
(Vyhlazené IPA modely s vysokou mírou detailu)
Okrasný model
(Ukázka nevyhlazeného výtisku)

 

Pokud se chcete dozvědět něco o mechanických vlastnostech filamentu, nezapomeňte nahlédnout do naší tabulky materiálů. tabulky materiálů. Věříme, že budete z tisku s PVB nadšeni a těšíme se na vaše nápady a originální modely.

Tisku zdar!