Možná vám neuniklo, že řada našich předchozích oznámení týkajících se Prusamentu byla dost zásadních – nešlo jenom o pouhé barevné varianty, ale hlavně o nejrůznější nestandardní a speciální materiály (PVB, PC Blend Carbon Fiber, PA11 Carbon Fiber, PETG Tungsten 75%). Tentokrát pro vás máme stejně zajímavou, nebo možná ještě zajímavější novinku! Vydáváme samozhášivý filament, který má jako jediný na světě patřičnou UL certifikaci. Pojďme se kouknout, proč je to tak zásadní novinka a k čemu se takový filament hodí. 

Samozhášivý versus nehořlavý

Nejdřív bychom měli upřesnit, co to vlastně znamená, když je materiál samozhášivý: takový materiál má obvykle mechanismy, které po zapálení zpomalují plamen, až ho nakonec zastaví. Když začne Prusament PETG V0 hořet, vytvoří se na povrchu zuhelnatělá vrstva, která zabraňuje přístupu kyslíku, čímž nakonec udusí plamen. Oproti tomu nehořlavé/ohnivzdorné materiály je náročné v první řadě vůbec zapálit.

Význam UL certifikace

Ve zkratce: z toho, že se nám podařilo získat UL certifikaci pro náš filament, máme obrovskou radost – bylo to možné jen díky schopnostem našeho Prusament týmu. UL je globálně uznávaná společnost, která se věnuje testování bezpečnostních standardů různých produktů (materiály a různé elektronické zařízení). Pro testované produkty mají různé úrovně certifikací, které jsou užitečné jak v praktické, tak legální rovině. Téměř každý výrobce může oslovit UL a nechat si u nich otestovat svůj produkt. Firma UL tak slouží jako nezávislá entita, která poskytuje nezaujaté výsledky pro každý testovaný produkt. Jejich personál pro tyto účely volí adekvátní testovací metody (ASTM, IEC, ISO apod.) a na jejich základě si od výrobce vyžádá kompletní sadu testovacích objektů. Celé kolo testování potom provedou ve svých laboratořích v kontrolovaných podmínkách a jako výstup poskytují osvědčení způsobilosti, které slouží celosvětově jako důkaz o testování produktu. My jsme UL požádali o test hořlavosti samozhášivého PETG označeného jako Prusament PETG V0. Testovací metoda byla zvolena v souladu se standardem IEC 60695-11-10 a výsledkem je třída UL94 V0 (pro obě naše barvy, viz níže). Zde přikládáme modrou kartu, která slouží jako certifikát vydaný společností UL.

Modrá karta vydaná UL

Co znamená kategorie hořlavosti UL94 V0?
Metoda UL94 se aplikuje na různé plastové materiály. Napomáhá při určení, nakolik je materiál samozhášivý nebo šíří plamen po zapálení. Tato metoda je v souladu s IEC 60695-11-10, IEC 60695-11-20, ISO 9772 a ISO 9773. Pro metodu UL94 existuje několik podkategorií. Náš Prusament PETG V0 spadá pod UL94 V – 50 W, 20 mm Vertical. V této podkategorii získal nejlepší možné hodnocení, které je označené jako V0. Testování bylo provedeno na sadě 600 vzorků o rozměrech 127×12,7 mm a různých tloušťkách (minimum pro Prusament PETG V0 je 0,75 mm). Testovací sada obsahovala vzorky tisknuté ve všech orientacích (xy, yz, xz), s minimální i maximální rychlostí. Během testu byly vzorky zapalovány visící nad plamenem ve vertikální poloze. Bylo sledováno, jak dlouho trvá, než se plamen uhasí a jestli ze vzorku odkapává hořící materiál šířící oheň. Plamen v tomto testu byl 20 mm vysoký a expozice trvala 2 x 10 s (druhá expozice začala ihned po uhašení). Požadovaná kriteria pro získání certifikace V0 byla následující: objekty musely hořet méně než 10 sekund po obou expozicích, celkový čas hoření musel být kratší než 50 sekund po 10 aplikacích plamene, hoření a dohasínání po druhé aplikaci plamene musely být kratší než 30 sekund. Odkapávání (a zapálení bavlněné podložky) nebylo povolené, stejně jako kompletní shoření vzorku. 
Všechna kritéria jsou popsaná na stránkách UL.

Jaký je význam získané certifikace?

Certifikace samozhášivého materiálu má nejen praktické (prosté snížení rizika vzniku požáru), ale i legální dopady. Jinými slovy: pokud chcete mít produkt (součástku) certifikovaný jako samozhášivý, bude pro vás mnohem jednodušší získat patřičnou certifikaci, pokud použijete i materiál opatřený vhodným certifikátem. Nicméně, i přes naše snahy ulehčit vám práci alespoň o jeden krok, je potřeba se držet pravidel nastavených námi a firmou UL. To znamená, že musíte modely vytisknout na tiskárně Original Prusa MK3S+ s 0,4 mm tryskou (výška vrstvy 0,2 mm), naslicovat model v PrusaSliceru a použít připravený tiskový profil. Myslete také na to, že certifikace platí pouze pro objekty s tloušťkou větší než 0,75 mm (2 perimetry). Nedodržení stanovených pravidel vede ke ztrátě požadovaných vlastností!

V čem je ještě Prusament PETG V0 unikátní?

Na trhu pochopitelně existují i jiné samozhášivé filamenty. Výrobci některých z nich dokonce tvrdí, že splňují stejný UL standard jako Prusament PETG V0, avšak toto tvrzení nemají podpořené oficiálním certifikátem, který by dokazoval testování firmou UL. Prusament PETG V0 je opatřený správnou certifikací a výsledek je zveřejněný na stránkách UL. A to není vše. Nejen, že jiné samozhášivé filamenty nemají správnou certifikaci, ale k tomu mohou obsahovat toxické látky, které se při hoření uvolňují do vzduchu. Řeč je o halogenech. Náš Prusament PETG V0 samozřejmě halogeny neobsahuje. 

 

Pro koho je tento materiál vhodný?

Na dlouhou a náročnou cestu za tvorbou certifikovaného samozhášivého filamentu jsme se vydali ze dvou důvodů. Prvně jsou to velké firmy, které potřebují mít vše v pořádku po legální stránce, proto potřebují ke své práci certifikované produkty. Náš filament jim umožní vytvářet rychlé prototypy s právními (i praktickými) požadavky na požární bezpečnost. Samozřejmě ale nezapomínáme ani na kutily a makery. Doporučujeme používat samozhášivý Prusament PETG V0 především při tvorbě podomácku vyrobených elektronických zařízení. Nehody se stávají i u relativně bezpečné elektroniky a pokud si vyrábíte DIY elektro, určitě chcete, aby byly vaše výrobky co nejbezpečnější.

Barva, cena a tisk

Prusament PETG V0 zatím nabízíme ve dvou barvách – natural (bílá) a jet black (černá), 1 kg filamentu stojí 1399 Kč (vč. DPH). Ve srovnání s klasickým Prusamentem PETG má PETG V0 o chlup nižší houževnatost a soudržnost mezi vrstvami. Kvůli silnějšímu pohlcování vlhkosti je potřeba ho udržovat v suchu. Alternativou je vysušení filamentu po dobu 6 hodin při 55 °C. Prusament PETG V0 má UL certifikaci platnou pouze pro tisk na Original Prusa MK3S+, ale aktuálně pracujeme i na tom, abychom zajistili platnou certifikaci i pro MK4 a XL. A ještě jednou pro jistotu připomínáme, že je zásadní dodržovat tato pravidla:

  1. Tiskněte pouze z Prusamentu PETG V0.
  2. Tiskněte na MK3S+ s 0,4 mm tryskou a 0,2 mm výškou vrstvy.
  3. Na slicování použijte PrusaSlicer s profilem pro Prusament PETG V0.

Příklady použití

To je prozatím vše, doufáme, že vás naše nové PETG zaujalo a těšíme se, až se pochlubíte svými projekty!

Tisku zdar!