Jakmile máte pocit, že zvládnete určité zařízení ovládat i po slepu, je snadné přestat zkoušet další tlačítka a nové funkce. Málokdo používá všechna různá přednastavení na mikrovlné troubě. Místo toho většina z nás využívá 2 až 3 nastavení pro všechny typy jídel. Ale potom, po letech používání omylem podržíte prst na tlačítku. Na obrazovce se objeví úplně nová nabídka a vy si jen říkáte to tam bylo od začátku?” Dobrá zpráva, v tomto článku pro vás máme pět přesně takových věcí týkajících se 3D tiskáren Original Prusa i3 MK3.

Zkratka pro posunutí osy Z

Pokaždé, když chcete popojet osou Z nahoru nebo dolů, pravděpodobně se proklikáváte skrze menu LCD Menu – Nastavení – Posunout osu – osa Z, kde můžete otáčením hlavního ovládacího tlačítka měnit výšku. Existuje ale mnohem rychlejší způsob, jak osu Z posunout!

Podržte hlavní ovládací tlačítko stisknuté po dobu 1 sekundy a na obrazovce se objeví nabídka Posunout osu Z. Poté už můžete otáčet tlačítkem pro posun osy Z a jeho stisknutím se vrátit na hlavní obrazovku. Tahle poměrně neznámá funkce funguje také na MK2/S, protože je implementovaná v základu firmwaru Marlin, ze kterého vychází i náš vlastní firmware.

Zkuste prohnout tiskový plát směrem dovnitř místo ven

Při sundávání výtisku je z nějakého důvodu přirozené prohnout plát směrem ven. Ale pokud bude výtisk na plátu i tak držet, zkuste udělat pravý opak. Když prohnete tiskový plát směrem dovnitř, výtisky se sundavají mnohem snáz! Jako vždy buďte opatrní a pláty prohýbejte s citem.

Prohnuti_platu

Zobrazení teplot ze všech 4 termistorů

Standardně se na obrazovce zobrazují teploty trysky a vyhřívané podložky. Pokud chcete, můžete si zobrazit teploty ze všech čtyř termistorů v LCD Menu – Podpora – Teploty. Stejná nabídka je dostupná i během tisku. To se může hodit pokud chcete použít tiskárnu jako jednoduchý teploměr. A nebo pokud vás prostě zajímá, jak moc se zahřívá sonda P.I.N.D.A.

teploty

Automatická PID kalibrace

PID regulátor je kontrolní mechanismus, který řídí, kdy se má tryska a podložka zahřívat, aby byla dosažena stabilní zvolená teplota. Pokud si všimnete, že teplota trysky hodně kolísá místo toho, aby se držela okolo zvolené hodnoty, je na čase provést PID kalibraci. V minulosti bylo nutné tiskárnu připojit k počítači a pomocí softwaru jako je třeba Pronterface nastavit nové hodnoty PID. S tím si už ale nemusíte lámat hlavu. Tiskárna umí provést PID kalibraci sama a bez externích nástrojů. Kalibraci najdete v LCD Menu – Kalibrace – PID kalibrace. Po spuštění kalibraci budete vyzváni k volbě teploty pro kalibraci. Nastavte zde teplotu, na kterou tisknete nejčastěji a vše bude vyladěno tak, abyste na ní získávali nejlepší výsledky. Celková stabilita se nicméně vylepší u všech teplot (PLA/ABS/PETG). Tiskárna se poté o kalibraci už postará sama.

Jedna rada na závěr k PID kalibraci: „pokud to funguje, není třeba to opravovat.” Všechny tiskárny před odesláním kalibrujeme, a pokud neuvidíte výkyvy o více než +- 5 °C, není třeba se kalibrací zaobírat.

pid_kalibrace

Výměna filamentu během tisku

Předem naplánovaná změna ve sliceru nebo detekce došlého filamentu pomocí senzoru, jsou celkem známé metody, jak v průběhu tisku vyměnit filament. Ale stejně snadno můžete kdykoliv během tisku vyměnit filament z nabídky LCD Menu – Ladit – Vyměnit filament. Tato funkce je dostupná i na MK2/S, protože není závislá na žádném novém externím senzoru.

vymena_filamentu