Přestože 3D tisk lidských orgánů je stále hudbou vzdálené budoucnosti, některé nemocnice využívají 3D tiskárny už dnes. Jak? Ve specializované nemocnici IKEM v Praze využívají 3D tisk orgánů pro snazší přípravu na transplantace. Model slouží jako pomůcka lékařům, kteří si orgán před samotnou operací mohou prohlédnout, a odhalí tak možné komplikace ještě před začátkem samotného výkonu. Dárce si pak po operaci odnese model své ledviny na památku.

 

Video obsahuje české titulky

Pražská nemocnice IKEM, která se soustředí na nejmodernější lékařské postupy provede každý měsíc několik transplantací ledvin. V roce 2018 se pro zjednodušení operací rozhodli lékaři vyzkoušet projekt, který do celého procesu transplantace zapojuje 3D tisk. Jedním z důležitých faktorů pro úspěšnou operaci je kvalitní příprava, a právě v této fázi jsou možnosti 3D tisku nejpřínosnější. Lékaři si vytisknou přesný model transplantovaného orgánu a mohou s ním dále pracovat. V případě ledviny je velmi užitečné zachycení jednotlivých unikátností daného orgánu, které poskytne operujícímu chirurgovi potřebné anatomické informace.

Proces začíná u CT snímků, které zobrazí umístění ledviny v těle. Následným spojováním jednotlivých částí se vysegmentuje samotný model ledviny, díky kterému po zpracování ve specializovaném softwaru vznikne 3D model. Po vyslicování vytisknou pracovníci nemocnice orgán ve skutečné velikosti z materiálu ABS. Samotný tisk trvá přibližně 12 až 18 hodin. Model je následně opracován a předán týmu, který provádí operaci. Lékaři se tak vyvarují rizikům před zákrokem a připraví se na specifický tvar orgánu. Součástí transplantace je věnování vytisknuté ledviny žijícímu dárci. Vyhotovený model je přesná kopie odebraného orgánu a slouží jako památka pro dárce.

Po vyzkoušení postupu se v nemocnici IKEM rozhodli zakoupit dvě tiskárny Original Prusa I3 MK3, na kterých nyní tisknou 4 až 6 ledvin měsíčně. Vedle toho využívají tiskárny i pro vytváření testovacích modelů dalších částí těla. Příkladem je tisk aorty vymodelované pomocí segmentace krve, kdy se vytvoří model pro zkušební zavedení katetru a předem se tak vyzkouší celková proveditelnost operace bez zásahu do pacienta. Výsledkem je snížení rizika zákroku.

„Dosud jsme se mohli na model orgánu podívat pouze v softwarové vizualizaci na monitoru,” říká správce aplikací Milan Bergman. „Dnes si model vytiskneme, což pomůže doktorovi, studentovi i samotnému pacientovi. 3D tisk byla pro nás úplně nová technologie, která se nám osvědčila a stala se pro nás i zábavou.”

Webové stránky: https://www.ikem.cz/cs/