Pomimo tego, że drukowane organy są wciąż przyszłością, to niektóre szpitale wykorzystują już drukarki 3D. Jak? Personel specjalistycznego szpitala IKEM w Pradze używa ich do drukowania modeli organów używanych podczas przygotowania do transplantacji. Wydruk jest używany jako pomoc dla lekarzy, którzy mogą obejrzeć organ dookoła przed rozpoczęciem operacji i dostrzec ewentualne komplikacje – możliwość dotknięcia organu w formie wydruku okazała się bardzo pomocna. Dawca dostaje potem wydruk swojej nerki jako pamiątkę po operacji.

 

Instytut Medycyny Klinicznej I Eksperymentalnej (IKEM) w Pradze, który skupia się na najnowszych procedurach medycznych i przeprowadza kilka transplantacji nerek miesięcznie. W 2018 roku, aby uprościć operacje, lekarze zdecydowali się wdrożyć pilotażowy projekt wykorzystujący druk 3D. Jednym z ważnych czynników podczas transplantacji organów jest stopień przygotowania przedoperacyjnego i to w tej fazie druk 3D okazał się szczególnie pomocny. Lekarze mogą wydrukować dokładny model organu do transplantacji i pracować z nim. W przypadku nerki bardzo przydatna jest możliwość uchwycenia niepowtarzalności danego organu, która zapewnia lekarzom niezbędną ilość informacji.

Proces zaczyna się od tomografii komputerowej, obrazującej lokalizację nerki w ciele. Następnie, przez łączenie oddzielnych części, składany jest cały model a rezultat jest przekształcany w model 3D przez specjalne oprogramowanie. Model jest następnie cięty w slicerze i drukowany w 3D w skali 1:1 używając materiału ABS. Druk zajmuje od 12 do 18 godzin. Następnie wydruk jest poddawany obróbce i przekazywany zespołowi operacyjnemu, co pozwala lekarzom przygotować się na potencjalne problemy, które mogą napotkać, zanim zaczną operację i obejrzenie wszystkich szczegółów tego konkretnego organu. Po operacji wydruk 3D jest przekazywany dawcy jako prezent.

Po przetestowaniu tej procedury, IKEM zdecydował się zakupić dwie drukarki Original Prusa i3 MK3, które teraz drukują 4 do 6 modeli nerek miesięcznie. Drukarki są używane dodatkowo do tworzenia modeli testowych innych części ciała. Jednym z takich przykładów jest model 3D aorty, stworzony podczas segmentacji krwi. Model powstał, aby przetestować wprowadzenie cewnika, więc wykonalność operacji może zostać uprzednio sprawdzona. W rezultacie obniżone zostają potencjalne ryzyka niepowodzenia operacji.

„Dotychczas mieliśmy możliwość oglądania organów jedynie na ekranie, w oprogramowaniu do wizualizacji,” mówi menedżer wdrożenia Milan Bergman. „Dzisiaj jesteśmy w stanie wydrukować model, co pomaga lekarzom, studentom, a nawet pacjentom. Druk 3D był dla nas zupełnie nową technologią, ale szybko ją załapaliśmy i uważamy za bardzo przydatną.”

Strona internetowa: https://www.ikem.cz/en/