Už čtyři měsíce uplynuly od doby, kdy jsme vydali poslední stabilní verzi firmwaru. Ale během příprav na MK3 (první kusy budeme odesílat za několik dní, do konce listopadu, nové objednávky budou vyřízeny přibližně v únoru 2018) jsme pokračovali ve vývoji dalších vylepšení firmware a verze 3.1.0 je pravděpodobně největším updatem roku 2017. Tentokrát jsme totiž přidali celou řadu skvělých funkcí.

Než se pustíme do rozebrání detailů, podívejte se na kompletní seznam změn:

 • Linear Advance
 • Wizard – průvodce instalací
 • Soustavné obnovování komunikace (lepší kompatibilita s Octoprintem)
 • Řazení souborů na SD kartě
 • Kontrola kompletnosti .gcode souboru
 • Integrovaný soubor pro kalibraci první vrstvy
 • Režim Auto-power
 • Vylepšené menu s detaily o XYZ kalibraci
 • A celá řada dalších vylepšení

Linear Advance

Bez funkce Linear Advance se motor extruderu pohybuje lineárně vzhledem ke všem ostatním motorům. Tento přístup je velmi jednoduchý a funkční, nebere ale v potaz fakt, že funkce extruderu lineární není. To vede k vytlačení zbytečně velkého množství materiálu na konci každého lineárního pohybu. Oproti tomu Linear Advance s nelinearitou počítá a během pohybů udržuje v trysce optimální tlak.

Jednoduše řečeno, Linear Advance umožňuje tisknout ostřejší rohy objektů při zachování stejné rychlosti. A pokud se rychlost zvýší, ztráta kvality v podobě drobných nedostatků a artefaktů není s Linear Advance tak znatelná. Pokud totiž tisknete rychle, v ostrých rozích se během změny směru většinou tvoří drobné kapky v místech, kde se uvolní tlak předem nashromážděný v trysce.

Linear Advance zapnutý vs vypnutý

Vliv faktoru K na výtisk

Vše je už nastaveno od nás, takže stačí jen flashnout nový firmaware v3.1.0 do vaší tiskárny a updatovat ovladače na verzi 1.9.2! PrusaControl automaticky stáhne nová nastavení a funkce Linear Advance je v něm rovněž zapnutá.

Při použití všech tiskových nastavení pro MK2/S získáte lehké navýšení rychlosti tisku zhruba o 10-15 mm/s. Kvalita tisku zůstává stejná, ale v těch nejlepších případech můžete očekávat zhruba o 10 % rychlejší tisk.

Přidali jsme i nová experimentální tisková nastavení pro rychlejší tisk – 0.15 mm 100 mm/s Linear Advance a 0.20 mm 100 mm/s Linear Advance zvýší rychlost tisku až na 100 mm/s, což znamená další zhruba 30% navýšení rychlosti tisku. Ke zvýšení rychlosti nemusíte nic kalibrovat ani ladit, prostě jen použijte nastavení pro generování gcodu.

Abyste vyšší rychlosti tisku zaznamenali, musíte nastavení testovat na větších objektech! Slic3r omezuje minimální čas na vrstvu na 15 sekund. Zamezuje se tak nedostatečnému chlazení a ošklivým výtiskům, v případě malých objektů ale kvůli této vlastnosti nelze jejich tisk urychlit. Jinými slovy, při tisku jednoho Marvina se rychlejších časů nedočkáte. 😉

Linear Advance pro pokročilé

Tato část je určena pro všechny, kteří si i přesto chtějí ladit a hrát si s rozdílnými hodnotami, případně používají jiné slicery. Pokud dostatečně nerozumíte konceptu gcodů nebo jste je nikdy needitovali, přeskočte na další kapitolu.

Hodnoty K (parametr, který určuje, jak moc ovlivňuje Linear Advance tisk) jsme měřili a testovali následovně:

 • PLA: M900 K30
 • ABS: M900 K30
 • PET: M900 K45
 • Multi Material upgrade: M900 K200 pro všechny materiály

Tyto hodnoty jsou přednastavené ve Slic3r PE. Hodnota K se nastavuje pod záložkou Filament Settings v sekci Custom G-code -> Start G-code, NIKOLIV pod nastavením Custom G-code tiskárny. PrusaControl používá stejná nastavení hodnoty K, ale nedovoluje uživatelům jejich editaci.

Uživatelé Simplify3D, Cura a dalších musí přidat „M900 K??“ na začátek gcode skriptu. Mějte na paměti, že hodnoty musíte manuálně změnit pro každý filament. Pouze v Slic3r PE najdete přednastavení pro jednotlivé filamenty a hodnota K se tak změní automaticky.

Více o teorii kolem Linear Advance si přečtěte na webu Marlinu (v angličtině), nicméně základ je hotový a ladění je tak jednodušší. Nastavte rychlost, kterou chcete a následně vytiskněte něco dostatečně velkého, aby se změna projevila. Pokud najdete na ostrých hranách kapky, zvyšte K. Pokud si všimnete chybějícího filamentu, K naopak snižte. Pamatujte ale na to, že různé značky a barvy stejného materiálu mohou vyžadovat mírně rozdílné hodnoty K pokud budete tisknout v extrémních rychlostech. Nicméně naše přednastavené hodnoty by měly být OK ve všech případech.

NEVYPÍNEJTE retrakci filamentu úplně. Nejprve vylaďte hodnotu K a potom zkoušejte pomalu snižovat vzdálenost retrakce dokud se na výtisku nezačnou objevovat „vlásky“. Potom vzdálenost retrakce lehce zvyšte.

Wizard / Průvodce nastavením

Při prvním spuštění čerstvě sestavené tiskárny vás nově uvítá průvodce nastavením a pomůže vám se všemi testy a kalibrací, abyste mohli začít co nejdříve tisknout. To samozřejmě neznamená, že byste měli přestat postupovat podle manuálu 😉 ale všechno teď bude trochu snazší.

Pokud na nový firmware 3.1.0 upgradujete, můžete průvodce vyvolat z menu Kalibrace -> Wizard.

Soustavné obnovování komunikace – lepší kompatibilita s OctoPrintem

V některých případech, například během kalibrace nebo při čekání na výměnu filamentu, mohla tiskárna přestat komunikovat s OctoPrintem. To vedlo k odpojení tiskárny a tedy i zkaženému tisku. To jsme nyní vyřešili pomocí soustavného obnovování komunikace, které probíhá každé 2 vteřiny.

Řazení souborů na SD kartě

Pořadí souborů v nabídce „Tisk z SD“ bylo doposud náhodné. Naposledy přidaný soubor se většinou zobrazoval na prvním místě, nebylo to ale zaručené. Pokud jste z karty nějaký soubor smazali a poté jste přidali nový, mohlo stát, že nový soubor nebyl na prvním místě a bylo tak složité jej najít.

Proto jsme přidali řazení souborů na SD kartě. V nabídce Nastaveni -> Trideni: [Typ] si nyní můžete vybrat řazení podle jména, data přidání nebo řazení vypnout. Nejlepší je řazení podle data přidání, kde najdete nejnovější soubory na začátku seznamu.

Složky jsou zobrazeny v seznamu nahoře, až poté nasledují soubory.

Seřazení se týká prvních 100 souborů. Pokud jich je na kartě více, některé zůstanou neseřazeny.

Mimochodem, vylepšili jsme také čitelnost souborů s dlouhým názvem!

Kontrola kompletnosti .gcode souboru

Čas od času jsme si nemohli nevšimnout příspěvků od lidí, kterým tiskárna záhadně přestala v polovině tisku pracovat. Tisková hlava stála na místě a správné tiskové teploty zůstaly nastavené, jenže tisk odmítal pokračovat. Jak se ukázalo, v 90 % případů to bylo způsobené příliš rychlým vyjmutím SD karty z počítače předtím, než se stihlo dokončit kopírování souboru pro tisk.

Nový firmware hledá v .gcode souboru příkazy, které většinou značí konec souboru. Pokud je nenalezne, upozorní vás na to. I přesto můžete tisk zahájit, ale doporučujeme daný soubor alespoň zkontrolovat.

Kalibrace první vrstvy – integrace testu do paměti tiskárny

Velmi jednoduché, ale praktické vylepšení. Vzali jsme V2_calibration.gcode, který se používá při kalibraci první vrstvy, a přesunuli ho do paměti tiskárny (pouze pro PLA). Pro kalibraci tak nepotřebujete SD kartu a můžete ji spustit z nabídky Kalibrace -> Kalibrace první vrstvy. Na konec kalibrace jsme navíc přidali malý obdelník, na kterém si můžete snadno zkontrolovat, jak dobře jste nastavili výšku první vrstvy.

Režim Auto-power

Tento nový režim pro kontrolu síly krokových motorů je něčím mezi tichým módem a vysokým výkonem. Tiskárna začne tisknout v tichém režimu a postupně podle výšky objektu přidává proud do motorů, takze je hlasitější, ale je menší riziko problémů, jako je uskočená vrstva, než u tichého režimu.

Vylepšené menu s detaily o XYZ kalibraci

Zkosení mezi 0° a  0.12° bylo doposud zobrazováno jako 0°, protože tiskárna neaplikovala žádnou korekci. Pokud kalibraci provedete nyní, zobrazí se přesná naměřená hodnota zkosení.

Ostatní vylepšení

 • Počet kroků extruderu na mm je nyní opět možné uložit do EEPROM.
 • Oprava M20 (vylistovat SD kartu) a M110 (nastavit číslo řádku)
 • PID kalibrace nyní obsahuje bezpečnostní kontrolu termistoru
 • M220 umí nyní zálohovat a obnovit speed factor

Ovladače 1.9.2

Nové ovladače 1.9.2 obsahují přednastavení využívající Linear Advance a celou řadu oprav ve Slic3r PE a PrusaControl.

Spolu s novým firmwarem si je můžete stáhnout z https://www.prusa3d.cz/ovladace/.

Tisku zdar!