Před měsícem jsme vás zavedli na výlet do naší obrovské 3D tiskové farmy. Některé z vás při sledování videa mohla napadnou otázka, “Jak těžké může být udržovat 300 tiskáren, které jsou v provozu 24 hodin denně?

Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá. Nejjednodušším způsobem, jak zvýšit spolehlivost 3D tiskárny, je její pravidelná kontrola a údržba. A právě to, jak naše tiskárny kontrolujeme, vám dnes ukážeme.

1. Kontrola pohybu os

Správný pohyb os je naprosto klíčový, protože bez něj se tisknout zkrátka nedá. Někdy ovšem může být těžké určit, co je ještě normální chování, a co už začíná být problém. Proto je jednou za čas dobré zkontrolovat pět nejčastějších zdrojů problémů s pohybem os:

  • Nečistoty na hladkých tyčích – časem se mohou hladké tyče zašpinit. Utřete je papírovým ubrouskem a namažte je trochou univerzálního strojního oleje. Pak jenom s danou osou přejeďte několikrát tam a zpět. Tím se zbavíte nečistot a prodloužíte životnost ložisek.
  • Nečistoty kolem řemeničky na ose Y – během tisku může docházet k vytváření plastových nečistot, například z podpor, které mohou zapadnout do různých částí tiskárny. Dávejte si pozor, aby se nečistoty neusazovaly mezi  řemenem a řemeničkou na ose Y, protože by mohlo dojít k zastavení pohybu vyhřívané podložky na ose Y.
  • Uvolněné řemeničky na hřídelích motorů (osa X a Y) – Řemeničky musí být pevně uchyceny k hřídeli motorů, jinak nebude motor schopen osou pohybovat. Přesvědčte se, že oba malé černé šrouby na každé řemeničce jsou dostatečně utaženy. Jeden ze šroubů musí mířit kolmo na plochou část hřídele.
  • Uvolněný řemen na ose X nebo Y – Oba řemeny musí být správně napnuty. Když o správně napnuté řemeny brnknete prstem, ozve se hluboký basový tón. Ideální pozice se nehledá úplně snadno, avšak jakmile se vám to podaří, máte vyhráno – další úpravy už nebudou potřeba.
  • Zadřená lineární ložiska – Tento problém hrozí většinou až po stovkách hodin provozu. Pouhým okem byste měli být schopni zjistit, zda se osa nepohybuje dostatečně hladce. Pokud k tomu dojde, pak je potřeba problémová ložiska odmontovat a zevnitř namazat. Je nutné je z tyče sundat, protože plastový okraj zabraňuje proniknutí  maziva dovnitř. Použít můžete Super-lube nebo jakékoliv víceúčelové mazivo.

2. Čistá tisková plocha

Je opravdu důležité udržovat tiskovou plochu čistou. Stačí ji před každým tiskem vyčistit isopropyl alkoholem (IPA), který obsahuje alespoň 90 % alkoholu. V případě nouze můžete použít i čistič oken.

Pokud si ovšem všimnete, že na vaší tiskové ploše výtisky nedrží, důkladně očistěte celý povrch acetonem, čímž přilnavost obnovíte.

Aceton ale nepoužívejte příliš často. Časté používání může způsobit zkřehnutí a popraskání PEI povrchu. Častým důvodem, proč na podložce nic nedrží je také jeho znečištění krémem na ruce, hlavně pokud obsahuje silikon. Předtím než se pustíte do čištění povrchu si tedy nezapomeňte umýt ruce. 🙂

Pokud by ani aceton nepomohl s vyčištěním povrchu, máme ještě jednu radu. Použijte trochu vody s přípravkem na mytí nádobí, pak povrch vysušte papírovým ubrouskem a opět použijte isopropyl alkohol. Na rozdíl od doporučovaného IPA, čističe oken či acetonu totiž dokáže přípravek na mytí nádobí rozložit zbytky cukru, které mohou být v nepatrné míře přítomné na tiskové podložce, což pak způsobuje odlepování výtisku.

Pokud používáte nové tiskové pláty (majitelé Original Prusa i3 MK2.5 a MK3), mějte na paměti, že pokud jednu část plechu necháte špinavou a otočíte ji na druhou stranu, může nános zbytku plastu překazit kalibraci před tiskem.

3. Kontrola ventilátorů

Oba ventilátory jsou důležité. Jeden brání před přehřátím některých komponentů, ten druhý zaručuje správné chlazení výtisků. Stačí oba větráčky kontrolovat, zda se například do jednoho z nich nedostal kousek filamentu z minulých tisků. V případě, že se ve větráku nachází viditelné nečistoty jako třeba plastové nitky, vytáhněte je ven s pomocí pinzety. Pak podržte lopatky větráku rukou, aby se větrák nemohl otáčet, zatímco jej profouknete stlačeným vzduchem z plechovky. Tím z větráku odstraníte prach.

Na Original Prusa i3 MK3 máme zabudovanou automatickou kontrolu otáček ventilátoru, která v případě problému tisk zastaví. Nicméně to neznamená, že není důvod větráček jednoduše zkontrolovat.

4. Zajistěte volný pohyb podávacího kolečka extruderu

Podávací kolečko se může po čase zanést plastem z filamentů, obzvlášť pokud tisknete denně. Je tedy nutné jednou za čas zkontrolovat, zda není kolečko zanesené a nic mu nebrání ve volném pohybu. Také zkontrolujte podávací kolečko pokaždé, když uslyšíte cvaknutí vycházející z extruderu při zavádění nového filamentu.

Může se stát, že kolečko začne vydávat pištivé zvuky. V takovém případě je pravděpodobně zanesené prachem z filamentu, případně máte přetažený idler na extruderu.

Majitelé tiskáren Original Prusa i3 MK2.5 a MK3 by také měli aplikovat mazivo na bázi lithia přímo na zuby podávacích koleček Bondtech. Zejména, pokud si všimnete rzi. Kolečka stačí očistit a mazivo další korozi zabrání. Olej nedoporučujeme, protože stéká a dostal by se do kontaktu s filamentem. Lithiové mazivo můžete koupit online nebo v kamenných obchodech.

5. Zkontrolujte konektory

Čas od času se vyplatí zkontrolovat a eventuálně znovu zapojit všechny elektrické konektory na deskách EINSY / mini RAMBo, protože se mohou časem uvolnit. To se obvykle stává, když konektory už od začátku nebyly řádně zapojené.

Než začnete s konektory manipulovat, ujistěte se, že je tiskárna zcela vypnutá a odpojená z elektrické sítě.

  • Majitelé Original Prusa i3 MK2/S/2.5 by měli zkontrolovat a opakovaně zapojit všechny konektory a především se zaměřit na napájecí kabely zdroje kabely z vyhřívané podložky. Můžete tak zabránit nepříjemnému poškození tiskárny.
  • Majitelé Original Prusa i3 MK3 by měli zkusit zatáhnout jen za kabely od zdroje a vyhřívané podložky. Jestli drží pevně, pak je vše v naprostém pořádku. Pokud u konektorů cítíte vůli, dotáhněte šrouby. Jinak se pouze ujistěte, že všechny konektory jsou zcela zasunuty do portů na desce.

Během kontroly kabelů ještě můžete oprášit základní desku. Použijte sprej se stlačeným vzduchem a vyfoukejte prach z desky. Sprej aplikujte z rozumné vzdálenosti, aby nedošlo k poškození komponent.

6. Aktualizujte firmware

Vždy se snažte mít ten nejaktuálnější firmware. Novější verze představují nové funkce, zlepšují kvalitu tisku, opravují chyby a celkově je díky nim tiskárna lepší.

Aktuální verzi firmwaru nalezete na prusa3d.cz/ovladace. Verzi, které běží na vaší tiskárně, naleznete v LCD Menu – Podpora – Fimware [verze].

Podrobný postup aktualizace firmwaru najdete v češtině na manual.prusa3d.com.

Podle našich zkušeností jsou toto ty nejdůležitější kontroly, které by každý uživatel měl alespoň jednou za čas udělat. Jenom pro zajímavost, některé z nich dělají naši “farmáři” na naší 3D tiskové farmě každý den.